EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:031:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 31, 02. februar 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 31
44. årgang
2. februar 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 215/2001 af 29. januar 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2791/1999 om visse kontrolforanstaltninger for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav 1
*Rådets forordning (EF) nr. 216/2001 af 29. januar 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 404/93 om den fælles markedsordning for bananer 2
Kommissionens forordning (EF) nr. 217/2001 af 1. februar 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 218/2001 af 1. februar 2001 om fastsættelse af, i hvilket omfang de ansøgninger, der i januar 2001 er indgivet om importlicens for visse produkter i sektoren for mælk og mejeriprodukter i henhold til ordningerne i Europaaftalerne mellem Fællesskabet og Republikken Ungarn, Republikken Polen, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien, Rumænien og Republikken Slovenien og ordningen i aftalerne om liberalisering af samhandelen mellem Fællesskabet og de baltiske lande, kan accepteres 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 219/2001 af 1. februar 2001 om udstedelse af importlicenser for hvidløg med oprindelse i Kina 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 220/2001 af 1. februar 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1701/2000 omhandlede licitation 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 221/2001 af 1. februar 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2014/2000 omhandlede licitation 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 222/2001 af 1. februar 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2317/2000 omhandlede licitation 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 223/2001 af 1. februar 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af rug inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1740/2000 omhandlede licitation 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 224/2001 af 1. februar 2001 om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2097/2000 omhandlede licitation 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 225/2001 af 1. februar 2001 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 226/2001 af 1. februar 2001 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 227/2001 af 1. februar 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 19
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/84/EF af 19. januar 2001 om sommertid 21

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2001/8/EF af 29. december 2000 om ændring af beslutning 2000/764/EF om BSE-test af kvæg og om ajourføring af bilag IV til beslutning 98/272/EF om epidemiologisk overvågning for overførbare spongiforme encephalopatier (EFT L 2 af 5.1.2001) 23
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top