EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:029:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 29, 31. januar 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 29
44. årgang
31. januar 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets fælles holdning af 29. januar 2001 om EU-støtte til gennemførelse af Lusaka-våbenhvileaftalen og fredsprocessen i Den Demokratiske Republik Congo og om ophævelse af fælles holdning 1999/728/FUSP 1
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 187/2001 af 30. januar 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 188/2001 af 30. januar 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1524/98 om gennemførelsesbestemmelser for særlige foranstaltninger for frugt, grøntsager, planter og blomster til fordel for de oversøiske franske departementer og om foreløbig forsyningsopgørelse for år 2001 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 189/2001 af 30. januar 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1771/96 om gennemførelsesbestemmelser til de særlige foranstaltninger for forsyning af de oversøiske franske departementer med humle 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 190/2001 af 30. januar 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1772/96 om gennemførelsesbestemmelser til de særlige foranstaltninger for forsyning af de oversøiske franske departementer med læggekartofler (forsyningsopgørelse) 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 191/2001 af 30. januar 2001 om suspension af indførsel i Fællesskabet af enheder af visse arter af vilde dyr og planter 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 192/2001 af 30. januar 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2342/1999 om gennemførelsesbestemmelser for præmieordningerne i oksekødsektoren 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 193/2001 af 30. januar 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 194/2001 af 30. januar 2001 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 195/2001 af 30. januar 2001 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 196/2001 af 30. januar 2001 om udstedelse af eksportlicenser for forarbejdede frugter og grøntsager 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 197/2001 af 30. januar 2001 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 37

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/84/EC
*Rådets afgørelse af 22. december 2000 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Cypern om vilkårene og betingelserne for Cyperns deltagelse i Fællesskabets programmer på områderne erhvervsuddannelse, almen uddannelse og ungdomsanliggender 38
Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Cypern om fastlæggelse af vilkårene og betingelserne for Republikken Cyperns deltagelse i Fællesskabets programmer på områderne erhvervsuddannelse, almen uddannelse og ungdomsanliggender 40
Kommissionen
2001/85/ECSC
*Kommissionens beslutning af 20. september 2000 om bemyndigelse af den franske regering til at yde støtte til kulindustrien for 1997, 1998 og 1999 (meddelt under nummer K(2000) 2957) (1) 45
2001/86/EC
*Kommissionens beslutning af 4. oktober 2000 om Portugals støtteordning til fordel for svinesektoren (meddelt under nummer K(2000) 2755) 49
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top