EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:026:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 26, 27. januar 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 26
44. årgang
27. januar 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 163/2001/EF af 19. januar 2001 om iværksættelse af et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri (Media-uddannelse) (2001-2005) 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 164/2001 af 26. januar 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 165/2001 af 26. januar 2001 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 166/2001 af 26. januar 2001 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 21. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 167/2001 af 26. januar 2001 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 68. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 168/2001 af 26. januar 2001 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 240. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 169/2001 af 26. januar 2001 om åbning af en løbende licitation med henblik på at sælge ca. 20000 tons ris, som det italienske interventionsorgan ligger inde med, på det indre marked 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 170/2001 af 26. januar 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2281/2000 omhandlede licitation 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 171/2001 af 26. januar 2001 om bud for udførsel af sleben middelkornet og langkornet ris A til visse tredjelande i Europa, indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2282/2000 omhandlede licitation 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 172/2001 af 26. januar 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2283/2000 omhandlede licitation 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 173/2001 af 26. januar 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2284/2000 omhandlede licitation 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 174/2001 af 26. januar 2001 om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med ansøgninger, der er indgivet i de ti første arbejdsdage i januar 2001 efter forordning (EF) nr. 327/98 22
*Kommissionens forordning (EF) nr. 175/2001 af 26. januar 2001 om handelsnormer for valnødder med skal 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 176/2001 af 26. januar 2001 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og de oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention som følge af den 260. dellicitation i forbindelse med de generelle interventionsforanstaltninger, der foretages i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 177/2001 af 26. januar 2001 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 33

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/71/EC, EURATOM
*Rådets afgørelse af 19. januar 2001 om beskikkelse af et spansk medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg 34
2001/72/EC, EURATOM
*Rådets afgørelse af 19. januar 2001 om beskikkelse af et italiensk medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg 35
2001/73/EC
*Rådets afgørelse af 19. januar 2001 om beskikkelse af et tysk medlem af Regionsudvalget 36
2001/74/EC
*Rådets afgørelse af 19. januar 2001 om beskikkelse af en britisk suppleant til Regionsudvalget 37
Kommissionen
2001/75/EC
*Kommissionens beslutning af 18. januar 2001 om testning af mund- og klovesygevacciners og bluetonguevacciners sikkerhed og styrke (meddelt under nummer K(2001) 118) 38

Berigtigelser
Berigtigelse til Rådets direktiv 2001/41/EF af 19. januar 2001 om ændring, for så vidt angår anvendelsesperioden for minimumsniveauet for normalsatsen, af sjette direktiv 77/388/EØF om det fælles merværdiafgiftssystem (EFT L 22 af 24.1.2001) 40
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top