EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:023:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 23, 25. januar 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 23
44. årgang
25. januar 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 132/2001 af 22. januar 2001 om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af den midlertidige told på import af ammoniumnitrat med oprindelse i Polen og Ukraine og om afslutning af antidumpingproceduren for så vidt angår import med oprindelse i Litauen 1
*Rådets forordning (EF) nr. 133/2001 af 22. januar 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1567/97 for så vidt angår datoen for anvendelsen af visse antidumpingforanstaltninger på import af håndtasker af læder med oprindelse i Folkerepublikken Kina 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 134/2001 af 24. januar 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 135/2001 af 24. januar 2001 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 24. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1531/2000 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2001 af 24. januar 2001 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 137/2001 af 24. januar 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 138/2001 af 24. januar 2001 om tilføjelse til bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 om optagelse af visse betegnelser i det register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 139/2001 af 24. januar 2001 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i januar 2001 om importlicenser for toldkontingenter for indførsel af bestemte svinekødsprodukter for perioden 1. januar til 31. marts 2001 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 140/2001 af 24. januar 2001 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i januar 2001 om importlicenser for visse produkter inden for svinekødssektoren i forbindelse med Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 141/2001 af 24. januar 2001 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i januar 2001 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 142/2001 af 24. januar 2001 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i januar 2001 om importlicenser for visse svinekødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i den aftale, som Fællesskabet har indgået med Slovenien 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 143/2001 af 24. januar 2001 om fastsættelse af den mængde, der er til rådighed for andet kvartal af 2001 for bestemte svinekødsprodukter under den ordning, der er fastsat i frihandelsaftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Estland, Letland og Litauen på den anden side, for så vidt angår svinekød 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 144/2001 af 24. januar 2001 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn 29

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2001/68/EC
*Kommissionens beslutning af 16. januar 2001 om fastsættelse af referencemetoder til måling af PCB i medfør af artikel 10, litra a), i Rådets direktiv 96/59/EF om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) (meddelt under nummer K(2001) 107) 31
2001/69/EC
*Kommissionens beslutning af 17. januar 2001 om fornyelse af EF's beredskabslager af bluetonguevaccine (meddelt under nummer K(2001) 115) 32
De Europæiske Fællesskabers administrative Kommission for vandrende arbejdstageres sociale sikring
2001/70/EC
*Afgørelse nr. 180 af 15. februar 2000 om de blanketter, der skal benyttes ved anvendelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 211 og E 212) (1) 33
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top