Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:022:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 22, 24. januar 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 22
44. årgang
24. januar 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 125/2001 af 23. januar 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 126/2001 af 23. januar 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 2312/92 og (EØF) nr. 1148/93 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af de oversøiske franske departementer med levende avlskvæg og avlsheste 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 127/2001 af 23. januar 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 28/97 og om fastsættelse af den foreløbige forsyningsopgørelse for visse vegetabilske olier (undtagen olivenolie) til forarbejdningsindustrien for de franske oversøiske departementer 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 128/2001 af 23. januar 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 2826/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af de oversøiske franske departementer med æg, fjerkrækød og kaniner 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 129/2001 af 23. januar 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 2989/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af de oversøiske franske departementer med svinekødprodukter 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 130/2001 af 23. januar 2001 om, i hvilket omfang de ansøgninger om importlicenser, som er indgivet i januar 2001 vedrørende visse mejeriprodukter inden for de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1374/98, kan imødekommes 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 131/2001 af 23. januar 2001 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger indgivet i januar 2001 om importlicenser for kød i forbindelse med de toldkontingenter for oksekød, der i forordning (EF) nr. 1279/98 er fastsat for Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien og Rumænien 15
*Rådets direktiv 2001/41/EF af 19. januar 2001 om ændring, for så vidt angår anvendelsesperioden for minimumsniveauet for normalsatsen, af sjette direktiv 77/388/EØF om det fælles merværdiafgiftssystem 17

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/63/EC
*Rådets afgørelse af 19. januar 2001 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik for 2001 18
2001/64/EC
*Rådets henstilling af 19. januar 2001 om gennemførelsen af medlemsstaternes beskæftigelsespolitik 27
Kommissionen
2001/65/EC
*Kommissionens beslutning af 23. januar 2001 om ændring af beslutning 96/333/EF om udstedelse af sundhedscertifikat for levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle fra tredjelande, som endnu ikke er omfattet af en særlig beslutning (meddelt under nummer K(2001) 127) (1) 38
2001/66/EC
*Kommissionens beslutning af 23. januar 2001 om ændring af beslutning 97/296/EF om listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre fiskerivarer til konsum (meddelt under nummer K(2001) 128) (1) 39
2001/67/EC
*Kommissionens beslutning af 23. januar 2001 om ændring af beslutning 95/328/EF om sundhedscertifikatet for fiskerivarer fra tredjelande, der endnu ikke er omfattet af en særlig beslutning (meddelt under nummer K(2001) 130) (1) 41
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top