EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:014:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 14, 18. januar 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 14
44. årgang
18. januar 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 83/2001 af 17. januar 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 84/2001 af 17. januar 2001 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 23. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1531/2000 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 85/2001 af 17. januar 2001 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 86/2001 af 17. januar 2001 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 87/2001 af 16. januar 2001 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 88/2001 af 17. januar 2001 om undtagelse for produktionsåret 2000/01 fra visse bestemmelser i forordning (EØF) nr. 1164/89 om gennemførelsesbestemmelserne for støtte til spindhør og hamp 14
*Kommissionens forordning (EF) nr. 89/2001 af 17. januar 2001 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, som flytter inden for Fællesskabet 16
*Kommissionens forordning (EF) nr. 90/2001 af 17. januar 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 800/1999 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 91/2001 af 17. januar 2001 om fastsættelse af importtold for ris 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 92/2001 af 17. januar 2001 om fastsættelse af eksportrestitutioner inden for svinekødssektoren 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 93/2001 af 17. januar 2001 om fastlæggelse af, i hvilket omfang ansøgninger om udstedelse af eksportlicenser indgivet i januar 2001 for oksekødsprodukter, der nyder særbehandling ved indførsel til et tredjeland, kan imødekommes 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 94/2001 af 17. januar 2001 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 30

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2001/48/EC
*Rådets beslutning af 22. december 2000 om vedtagelse af et flerårigt fællesskabsprogram til fremme af udvikling og brug af europæisk digitalt indhold på de globale net og til fremme af sproglig mangfoldighed i informationssamfundet 32
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top