Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:332:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 332, 28. december 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 332
43. årgang
28. december 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2850/2000/EF af 20. december 2000 om fastsættelse af EF-rammebestemmelser for samarbejde i tilfælde af utilsigtet eller forsætlig havforurening 1
*Rådets forordning (EF) nr. 2851/2000 af 22. december 2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for en række landbrugsprodukter og om autonom og midlertidig tilpasning af visse landbrugsindrømmelser i Europaaftalen med Republikken Polen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 3066/95 7
*Rådets forordning (EF) nr. 2852/2000 af 22. december 2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af korte syntetiske fibre af polyester med oprindelse i Indien og Republikken Korea og om endelig opkrævning af den midlertidige told 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 2853/2000 af 27. december 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 2854/2000 af 27. december 2000 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 34
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2855/2000 af 27. december 2000 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur 41
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2856/2000 af 27. december 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2508/97 om gennemførelsesbestemmelser for mælk og mejeriprodukter til ordningerne i Europaaftalerne mellem Fællesskabet og Republikken Ungarn, Republikken Polen, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien, Rumænien og Republikken Slovenien og ordningen i aftalerne om liberalisering af samhandelen mellem Fællesskabet og de baltiske lande 49
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2857/2000 af 27. december 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1279/98, (EF) nr. 1128/1999, (EF) nr. 1247/1999 og (EF) nr. 2335/2000 efter nye indrømmelser for visse oksekødsprodukter inden for bestemte toldkontingenter 55
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2858/2000 af 27. december 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2125/95 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for svampekonserves 59
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2859/2000 af 27. december 2000 om anvendelse af den i artikel 30 i forordning (EF) nr. 1493/1999 omhandlede krisedestillation for visse vine i Italien 61
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2860/2000 af 27. december 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2316/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder for at medtage hør og hamp bestemt til fiberproduktion, præcisere reglerne om udtagne arealer og ændre basisarealerne for Grækenland og Portugal 63
Kommissionens forordning (EF) nr. 2861/2000 af 27. december 2000 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 76
Kommissionens forordning (EF) nr. 2862/2000 af 27. december 2000 om ændring af importtolden for ris 78
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF af 27. november 2000 om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe 81
Erklæring fra Kommissionen 90
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald 91

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2000/816/EC
*Kommissionens beslutning af 27. december 2000 om afvisning af at indsætte quintozen i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof (meddelt under nummer K(2000) 4136) (1) 112
2000/817/EC
*Kommissionens beslutning af 27. december 2000 om afvisning af at optage permethrin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof (meddelt under nummer K(2000) 4140) (1) 114
2000/818/EC
*Kommissionens afgørelse af 19. december 2000 om godtagelse af et tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af korte syntetiske fibre af polyester med oprindelse i Indien og Republikken Korea (meddelt under nummer K(2000) 3905) 116
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top