Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:321:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 321, 19. december 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 321
43. årgang
19. december 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2764/2000 af 14. december 2000 om fastsættelse for fangståret 2001 af orienteringspriserne for fiskerivarer som anført i bilag I og II og af EF-producentprisen for fiskerivarer som anført i bilag III til forordning (EF) nr. 104/2000 1
*Rådets forordning (EF) nr. 2765/2000 af 14. december 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2742/1999 om fastsættelse for år 2000 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger 5
*Rådets forordning (EF) nr. 2766/2000 af 14. december 2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning, som en selvstændig overgangsforanstaltning, af visse indrømmelser på landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med Republikken Litauen 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 2767/2000 af 18. december 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 2768/2000 af 18. december 2000 om levering af vegetabilsk olie som fødevarehjælp 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 2769/2000 af 18. december 2000 om levering af hvidt sukker som fødevarehjælp 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 2770/2000 af 18. december 2000 om levering af korn som fødevarehjælp 28
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2771/2000 af 18. december 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2789/98 om midlertidig fravigelse af forordning (EF) nr. 1445/95 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød 34
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2772/2000 af 18. december 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 1964/82 om fastsættelse af betingelserne for ydelse af særlige eksportrestitutioner for visse former for udbenet oksekød 35
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2773/2000 af 18. december 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1902/2000 om tilpasning af visse fangstkvoter for 2000 i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 847/96 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år 37
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2774/2000 af 18. december 2000 om suspendering af meddelelse af nye kontrakter i vinsektoren 40
*Kommissionens beslutning nr. 2775/2000/EKSF af 18. december 2000 om undtagelse fra Den Høje Myndigheds henstilling nr. 1/64 om en forhøjelse af beskyttelsen udadtil over for jern- og stålprodukter (168. undtagelse) 41
Kommissionens forordning (EF) nr. 2776/2000 af 18. december 2000 om udstedelse af importlicenser for bananer inden for toldkontingenterne og for traditionelle AVS-bananer for første kvartal af 2001 og om indgivelse af nye ansøgninger 45
Kommissionens forordning (EF) nr. 2777/2000 af 18. december 2000 om ekstraordinære støtteforanstaltninger for oksekødsmarkedet 47
Kommissionens forordning (EF) nr. 2778/2000 af 18. december 2000 om yderligere ekstraordinære støtteforanstaltninger for oksekødsmarkedet i Tyskland 52
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2779/2000 af 18. december 2000 om gennemførelsesbestemmelser for 2001 til toldkontingenterne for oksekødsprodukter i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2007/2000 53
Kommissionens forordning (EF) nr. 2780/2000 af 18. december 2000 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for de olivenolier, der benyttes til fremstilling af visse former for konserves 61
Kommissionens forordning (EF) nr. 2781/2000 af 18. december 2000 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 62
Kommissionens forordning (EF) nr. 2782/2000 af 18. december 2000 om ændring af importtold for korn 65
Kommissionens forordning (EF) nr. 2783/2000 af 18. december 2000 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 68
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top