EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:311:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 311, 12. december 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 311
43. årgang
12. december 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2698/2000 af 27. november 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1488/96 om finansielle og tekniske ledsageforanstaltninger (Meda) i forbindelse med reformen af de økonomiske og sociale strukturer inden for rammerne af Euro-Middelhavs-partnerskabet 1
*Rådets forordning (EF) nr. 2699/2000 af 4. december 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2200/96 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager, forordning (EF) nr. 2201/96 om den fælles markedsordning for forarbejdede frugter og grøntsager og forordning (EF) nr. 2202/96 om en støtteordning for producenter af visse citrusfrugter 9
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2700/2000 af 16. november 2000 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 2701/2000 af 11. december 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2702/2000 af 11. december 2000 om forlængelse af de nationale myndigheders sidste frist for at træffe afgørelse om driftsprogrammer i 2000 23
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2703/2000 af 11. december 2000 om ændring af oplysninger i varespecifikationerne for flere betegnelser i bilaget til forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter proceduren i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 25
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2704/2000 af 11. december 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1899/97 om gennemførelsesbestemmelser for anvendelse i æg- og fjerkrækødssektoren af den ordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1727/2000 og (EF) nr. 3066/95, og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2699/93 og (EF) nr. 1559/94 27
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2705/2000 af 11. december 2000 om fravigelse af forordning (EF) nr. 2799/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1492/2000 34
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2706/2000 af 11. december 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1455/1999 om handelsnormer for sød peber 35
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2707/2000 af 11. december 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår EF-støtte til uddeling af mælk og visse mejeriprodukter til skoleelever 37
Kommissionens forordning (EF) nr. 2708/2000 af 11. december 2000 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 43
Kommissionens forordning (EF) nr. 2709/2000 af 11. december 2000 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af mangeblomstrede nelliker (spray) med oprindelse i Israel 45

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2000/784/EC
*Kommissionens beslutning af 4. december 2000 om principiel anerkendelse af, at det dossier, som er forelagt til grundig behandling med henblik på eventuel optagelse af UBH 820;UR 50601 (beflubutamid) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, er fuldstændigt (meddelt under nummer K(2000) 3648) (1) 47
2000/785/EC
*Kommissionens beslutning af 6. december 2000 om ændring af beslutning 2000/721/EF om vaccination som supplement til foranstaltningerne til bekæmpelse af aviær influenza i Italien og om særlige foranstaltninger til kontrol af flytninger (meddelt under nummer K(2000) 3679) (1) 49

Berigtigelser
Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1261/1999 af 21. juni 1999 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFT L 161 af 26.6.1999) 50
Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1262/1999 af 21. juni 1999 om Den Europæiske Socialfond (EFT L 161 af 26.6.1999) 50
Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/103/EF af 24. januar 2000 om ændring af direktiv 80/181/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder (EFT L 34 af 9.2.2000) 51
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top