EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:302:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 302, 01. december 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 302
43. årgang
1. december 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2615/2000 af 30. november 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2616/2000 af 30. november 2000 om fastsættelse af importtold for korn 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 2617/2000 af 30. november 2000 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 2618/2000 af 30. november 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 391/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til de oversøiske franske departementer 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 2619/2000 af 30. november 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 1832/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 2620/2000 af 30. november 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 1833/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 2621/2000 af 30. november 2000 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 2622/2000 af 30. november 2000 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 2623/2000 af 30. november 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 2624/2000 af 30. november 2000 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 2625/2000 af 30. november 2000 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 2626/2000 af 30. november 2000 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld og af forskuddet 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 2627/2000 af 30. november 2000 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 2628/2000 af 30. november 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 2629/2000 af 30. november 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 33
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2630/2000 af 30. november 2000 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1420/1999 om fælles regler og procedurer for forsendelser af visse typer affald fra Det Europæiske Fællesskab til Bahrain, Haiti, Honduras, Libyen, Namibia, Qatar, Usbekistan og Vatikanstaten (1) 35
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2631/2000 af 30. november 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1608/2000 om overgangsforanstaltninger i afventning af de endelige gennemførelsesforanstaltninger vedrørende Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 2632/2000 af 30. november 2000 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 2633/2000 af 30. november 2000 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag I 41
Kommissionens forordning (EF) nr. 2634/2000 af 30. november 2000 om udstedelse af importlicenser for hvidløg med oprindelse i Kina 43
Kommissionens forordning (EF) nr. 2635/2000 af 30. november 2000 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 44
Kommissionens forordning (EF) nr. 2636/2000 af 30. november 2000 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren 48
Kommissionens forordning (EF) nr. 2637/2000 af 30. november 2000 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt 49
Kommissionens forordning (EF) nr. 2638/2000 af 30. november 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1701/2000 omhandlede licitation 51
Kommissionens forordning (EF) nr. 2639/2000 af 30. november 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2014/2000 omhandlede licitation 52
Kommissionens forordning (EF) nr. 2640/2000 af 30. november 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2317/2000 omhandlede licitation 53
Kommissionens forordning (EF) nr. 2641/2000 af 30. november 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af rug inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1740/2000 omhandlede licitation 54
Kommissionens forordning (EF) nr. 2642/2000 af 30. november 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2097/2000 omhandlede licitation 55
Kommissionens forordning (EF) nr. 2643/2000 af 30. november 2000 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 56
*Rådets direktiv 2000/79/EF af 27. november 2000 om iværksættelse af den europæiske aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden for mobile arbejdstagere i civil luftfart, som er indgået af Sammenslutningen af Europæiske Luftfartsselskaber (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), Den Europæiske Organisation for Regionale Luftfartsselskaber (ERA) og Den Internationale Charterflysammenslutning (IACA) (1) 57

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2000/746/EC
*Rådets beslutning af 27. november 2000 om bemyndigelse af Den Franske Republik til at anvende en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 11 i sjette direktiv (77/388/EØF) om det fælles merværdiafgiftssystem 61
2000/747/EC
*Rådets beslutning af 27. november 2000 om ændring af artikel 3 i beslutning 98/198/EF om bemyndigelse til Det Forenede Kongerige til at forlænge en foranstaltning, der fraviger bestemmelserne i artikel 6 og 17 i sjette direktiv (77/388/EØF) om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter 63
Kommissionen
De Europæiske Fællesskabers administrative Kommission for vandrende arbejdstageres sociale sikring
2000/748/EC
*Afgørelse nr. 177 af 5. oktober 1999 om de blanketter, der skal benyttes ved anvendelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 128 og E 128 B) (1) 65
2000/749/EC
*Afgørelse nr. 178 af 9. december 1999 om fortolkning af artikel 111, stk. 1 og 2 i forordning (EØF) nr. 574/72 71

Berigtigelser
Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger (EFT L 160 af 26.6.1999) 72
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top