Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:298:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 298, 25. november 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 298
43. årgang
25. november 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2578/2000 af 17. november 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2406/96 om fælles handelsnormer for visse fiskerivarer 1
*Rådets forordning (EF) nr. 2579/2000 af 17. november 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2742/1999 om fastsættelse for år 2000 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger 3
*Rådets forordning (EF) nr. 2580/2000 af 20. november 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 3448/93 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 2581/2000 af 24. november 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2582/2000 af 24. november 2000 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører spansk flag 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 2583/2000 af 24. november 2000 om ændring af fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2584/2000 af 24. november 2000 om indførelse af en ordning for fremsendelse af oplysninger om visse leveringer af okse- og svinekød ad landevej til Den Russiske Føderations område 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 2585/2000 af 24. november 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2281/2000 omhandlede licitation 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 2586/2000 af 24. november 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2282/2000 omhandlede licitation 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 2587/2000 af 24. november 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2283/2000 omhandlede licitation 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 2588/2000 af 24. november 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2284/2000 omhandlede licitation 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 2589/2000 af 24. november 2000 om fastsættelse af et maksimumstilskud ved forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion i henhold til den i forordning (EF) nr. 2285/2000 omhandlede licitation 22

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2000/737/EC
*Rådets afgørelse af 20. november 2000 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer 23
Kommissionen
2000/738/EC
*Kommissionens beslutning af 17. november 2000 om et spørgeskema til medlemsstaternes indberetning om gennemførelsen af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald (meddelt under nummer K(2000) 3318) 24
2000/739/EC
*Kommissionens beslutning af 17. november 2000 om ændring af beslutning 1999/283/EF om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikat ved indførsel af fersk kød fra visse afrikanske lande for at tage hensyn til dyresundhedssituationen i Sydafrika (meddelt under nummer K(2000) 3335) (1) 27
2000/740/EC
Kommissionens beslutning af 17. november 2000 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia (meddelt under nummer K(2000) 3399) 29
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top