Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:293:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 293, 22. november 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 293
43. årgang
22. november 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2559/2000 af 16. november 2000 om ændring af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2560/2000 af 21. november 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 2561/2000 af 21. november 2000 om særlige bestemmelser for ydelse af støtte til privat oplagring af kokød 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 2562/2000 af 21. november 2000 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 7

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2000/726/EC
*Afgørelse nr. 5/2000 truffet af Associeringsrådet EU-Letland den 7. november 2000 om fastlæggelse af vilkårene og betingelserne for Republikken Letlands deltagelse i Fællesskabets handlingsprogram for unge 9
Kommissionen
2000/727/EC
*Kommissionens beslutning af 21. juni 2000 om statsstøtte ydet af Frankrig til Manufacture Corrézienne de Vêtements (MCV) og planen om at yde støtte til virksomhedens efterfølger (meddelt under nummer K(2000) 1729) (1) 13
2000/728/EC
*Kommissionens beslutning af 10. november 2000 om fastsættelse af gebyrer for behandling af ansøgninger om EF-miljømærket samt de årlige gebyrer (meddelt under nummer K(2000) 3279) (1) 18
2000/729/EC
*Kommissionens beslutning af 10. november 2000 om en standardkontrakt om betingelserne for anvendelse af Fællesskabets miljømærke (meddelt under nummer K(2000) 3278) (1) 20
2000/730/EC
*Kommissionens beslutning af 10. november 2000 om oprettelse af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn og dets forretningsorden (meddelt under nummer K(2000) 3280) (1) 24
2000/731/EC
*Kommissionens beslutning af 10. november 2000 om fastsættelse af forretningsordenen for samrådsforummet under den reviderede ordning for tildeling af et EF-miljømærke (meddelt under nummer K(2000) 3281) (1) 31
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top