Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:289:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 289, 16. november 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 289
43. årgang
16. november 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2504/2000 af 15. november 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2505/2000 af 15. november 2000 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 16. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1531/2000 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 2506/2000 af 15. november 2000 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 2507/2000 af 15. november 2000 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2508/2000 af 15. november 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 for så vidt angår operationelle programmer i fiskerisektoren 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2509/2000 af 15. november 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 for så vidt angår finansiel udligning for tilbagetagelse af visse fiskerivarer 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2510/2000 af 15. november 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1406/97 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 3066/95 for forvaltningen af et kontingent for hunde- og kattefoder i pakninger til detailsalg, henhørende under KN-kode 230910, med oprindelse i Ungarn 16
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2511/2000 af 15. november 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1727/2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse kornprodukter indført fra Ungarn og om ændring af forordning (EF) nr. 1218/96 18
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2512/2000 af 15. november 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1685/95 om en ordning med udstedelse af eksportlicenser for vin 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 2513/2000 af 15. november 2000 om ændring af restitutionerne ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 2514/2000 af 15. november 2000 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren udført i form af varer, som ikke henhører under bilag I til traktaten 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 2515/2000 af 15. november 2000 om fastsættelse af importtold for korn 27

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2000/706/EC
*Rådets afgørelse af 7. november 2000 om indgåelse på Fællesskabets vegne af konventionen om beskyttelse af Rhinen 30
Konventionen om beskyttelse af Rhinen 31
Kommissionen
2000/707/EC
*Kommissionens beslutning af 6. november 2000 om økonomisk støtte fra Fællesskabet til oplagring i Frankrig, Italien og Det Forenede Kongerige af antigen til fremstilling af mund- og klovesygevacciner, og om ændring af beslutning 2000/112/EF (meddelt under nummer K(2000) 3175) 38
2000/708/EC
*Kommissionens beslutning af 6. november 2000 om tredje ændring af beslutning 1999/507/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for visse flyvende hunde, hunde og katte fra halvøen Malaysia og Australien (meddelt under nummer K(2000) 3178) (1) 41
2000/709/EC
*Kommissionens beslutning af 6. november 2000 om de minimumskriterier, som medlemsstaterne skal tage hensyn til, når de udpeger organer i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer (meddelt under nummer K(2000) 3179) (1) 42
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top