Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:286:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 286, 11. november 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 286
43. årgang
11. november 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2474/2000 af 9. november 2000 om opstilling i henhold til artikel 1, stk. 7, i forordning (EØF) nr. 3030/93 af listen over tekstilvarer og beklædningsgenstande, der skal integreres i GATT 1994 pr. 1. januar 2002, og om ændring af bilag X til forordning (EØF) nr. 3030/93 og bilag II til forordning (EF) nr. 3285/94 1
*Rådets forordning (EF) nr. 2475/2000 af 7. november 2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning som en selvstændig overgangsforanstaltning af visse indrømmelser på landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med Slovenien 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 2476/2000 af 10. november 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2477/2000 af 10. november 2000 om fastsættelse af den rentesats, der skal anvendes ved beregningen af finansieringsomkostninger i forbindelse med interventioner i form af opkøb, oplagring og afsætning 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 2478/2000 af 10. november 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2281/2000 omhandlede licitation 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 2479/2000 af 10. november 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2282/2000 omhandlede licitation 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 2480/2000 af 10. november 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2283/2000 omhandlede licitation 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 2481/2000 af 10. november 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2284/2000 omhandlede licitation 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 2482/2000 af 10. november 2000 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2285/2000 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 2483/2000 af 10. november 2000 om fastsættelse for oktober 2000 af den specifikke vekselkurs for refusionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 2484/2000 af 10. november 2000 om udstedelse af eksportlicenser af type A1 for frugt og grøntsager 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 2485/2000 af 10. november 2000 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 2486/2000 af 10. november 2000 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 2487/2000 af 10. november 2000 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld og af forskuddet 35

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2000/691/EC
*Kommissionens beslutning af 25. oktober 2000 om ændring af beslutning 97/467/EF om midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af kød af kanin og opdrættet vildt (meddelt under nummer K(2000) 3093) (1) 37
2000/692/EC
*Kommissionens beslutning af 25. oktober 2000 om finansiel støtte fra Fællesskabet til driften af visse EF-referencelaboratorier på veterinær- og sundhedsområdet (biologiske risici) (meddelt under nummer K(2000) 3094) 38
2000/693/EC
*Kommissionens beslutning af 25. oktober 2000 om fjernelse af referencer til den europæiske standard EN 703 "Landbrugsmaskiner — Ensilageskærere — Sikkerhed" fra listen med standarder, der offentliggøres i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 98/37/EF (meddelt under nummer K(2000) 3104) (1) 40
2000/694/EC
*Kommissionens beslutning af 27. oktober 2000 om tredje ændring af beslutning 1999/466/EF og 1999/467/EF om fastlæggelse af kvægbesætningernes status i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater som henholdsvis officielt brucellosefri og officielt tuberkulosefri (meddelt under nummer K(2000) 3133) (1) 41
2000/695/EC
*Kommissionens beslutning af 31. oktober 2000 om ændring af beslutning 2000/551/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger over for enhovede dyr, der kommer fra visse dele af USA, som er ramt af West Nile feber (meddelt under nummer K(2000) 3161) (1) 42
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top