EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:237:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 237, 21. september 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 237
43. årgang
21. september 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1981/2000 af 20. september 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 1982/2000 af 20. september 2000 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den ottende dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1531/2000 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 1983/2000 af 20. september 2000 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 1984/2000 af 20. september 2000 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 1985/2000 af 20. september 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1487/95 om forsyningsopgørelsen for De Kanariske Øer vedrørende varer hidrørende fra svinekødssektoren og om støtte for produkter fra Fællesskabet 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 1986/2000 af 20. september 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 1725/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af Azorerne og Madeira med svinekødsprodukter 22
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1987/2000 af 20. september 2000 om fastsættelse af niveauet for Fællesskabets kvantitative lofter ved genindførsel i Det Europæiske Fællesskab af tekstilprodukter i kategori 13 med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter økonomisk passiv forædling i dette land og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 24
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1988/2000 af 20. september 2000 om suspension af indførsel i Fællesskabet af enheder af visse arter af vilde dyr og planter 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 1989/2000 af 20. september 2000 om udstedelse af eksportlicenser af type A2 for frugt og grøntsager 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 1990/2000 af 20. september 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie 41
Kommissionens forordning (EF) nr. 1991/2000 af 20. september 2000 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld og af forskuddet 43
*Kommissionens direktiv 2000/56/EF af 14. september 2000 om ændring af Rådets direktiv 91/439/EØF om kørekort (1) 45

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
Det Blandede EØS-udvalg
48/2000
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 48/2000 af 31. maj 2000 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 58
49/2000
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 49/2000 af 31. maj 2000 om ændring af bilag XIV (konkurrence) til EØS-aftalen 60
50/2000
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 50/2000 af 28. juni 2000 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 62
51/2000
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 51/2000 af 28. juni 2000 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 64
52/2000
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 52/2000 af 28. juni 2000 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 65
53/2000
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 53/2000 af 28. juni 2000 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 66
54/2000
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 54/2000 af 28. juni 2000 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 68
55/2000
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 55/2000 af 28. juni 2000 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 70
56/2000
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 56/2000 af 28. juni 2000 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 72
57/2000
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 57/2000 af 28. juni 2000 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 73
58/2000
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 58/2000 af 28. juni 2000 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 74
59/2000
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 59/2000 af 28. juni 2000 om ændring af bilag III (produktansvar) til EØS-aftalen 75
60/2000
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 60/2000 af 28. juni 2000 om ændring af bilag XIII (transport) til EØS-aftalen 76
61/2000
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 61/2000 af 28. juni 2000 om ændring af bilag XX (miljø) til EØS-aftalen 77
62/2000
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 62/2000 af 28. juni 2000 om ændring af bilag XXI (statistikker) til EØS-aftalen 79
63/2000
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 63/2000 af 28. juni 2000 om ændring af bilag XXI (statistikker) til EØS-aftalen 81
64/2000
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 64/2000 af 28. juni 2000 om ændring af protokol 47 til EØS-aftalen om afskaffelse af tekniske handelshindringer for vin 83

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens beslutning 2000/550/EF af 15. september 2000 om anden ændring af beslutning 2000/486/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Grækenland (EFT L 234 af 16.9.2000) 84
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top