Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:229:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 229, 09. september 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 229
43. årgang
9. september 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1915/2000 af 8. september 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1916/2000 af 8. september 2000 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 530/1999 om statistikker over løn- og lønomkostningsstrukturer for så vidt angår definition og fremsendelse af oplysninger om lønstrukturer (1) 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1917/2000 af 7. september 2000 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 for så vidt angår udenrigshandelsstatistikken (1) 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 1918/2000 af 8. september 2000 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld og af forskuddet 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 1919/2000 af 8. september 2000 om ændring af importtold for korn 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 1920/2000 af 8. september 2000 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 32
*Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 1921/2000 af 31. august 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2818/98 om anvendelse af mindstereserver (ECB/1998/15) og om ændring af forordning (EF) nr. 2819/98 om den konsoliderede balance i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (ECB/1998/16) (ECB/2000/8) 34

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2000/537/EC
*Kommissionens beslutning af 14. marts 2000 om Tysklands støtte til fordel for Elpro AG og virksomhedens efterfølgere (meddelt under nummer K(2000) 808) (1) 44
2000/538/EC
*Kommissionens beslutning af 1. september 2000 om ændring af beslutning 2000/486/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Grækenland (meddelt under nummer K(2000) 2639) (1) 59
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top