Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:204:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 204, 11. august 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 204
43. årgang
11. august 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1761/2000 af 10. august 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1762/2000 af 10. august 2000 om indstilling af fiskeri efter rødfisk fra fartøjer, som fører spansk flag 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 1763/2000 af 10. august 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 1764/2000 af 10. august 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 1765/2000 af 10. august 2000 om ændring af eksportrestitutionerne for mælk og mejeriprodukter 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 1766/2000 af 10. august 2000 om midlertidig suspension af udstedelsen af eksportlicenser for visse mejeriprodukter og om fastsættelse af, i hvilket omfang indgivne ansøgninger om eksportlicenser kan imødekommes 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 1767/2000 af 10. august 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1701/2000 omhandlede licitation 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 1768/2000 af 10. august 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af rug inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1740/2000 omhandlede licitation 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 1769/2000 af 10. august 2000 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 1770/2000 af 10. august 2000 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 1771/2000 af 10. august 2000 om ændring af restitutionerne for visse mejeriprodukter udført i form af varer, som ikke henhører under bilag I til traktaten 33

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2000/506/EC
*Rådets afgørelse af 31. juli 2000 om indgåelse af aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Norge om udvidelse af Common Communication Network/Common Systems Interface (CCN/CSI) inden for rammerne af konventionen om en fælles forsendelsesprocedure 35
Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Norge om udvidelse af Common Communications Network/Common Systems Interface (CCN/CSI) inden for rammerne af konventionen om en fælles forsendelsesprocedure 37
Kommissionen
2000/507/EC
*Kommissionens beslutning af 10. august 2000 om ændring af beslutning 98/404/EF om beskyttelsesforanstaltninger for enhovede dyr fra Tyrkiet (meddelt under nummer K(2000) 2489) (1) 42
2000/508/EC
*Kommissionens beslutning af 10. august 2000 om ændring af beslutning 92/160/EØF om indførsel af enhovede dyr fra Brasilien (meddelt under nummer K(2000) 2490) (1) 44
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top