EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:202:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 202, 10. august 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 202
43. årgang
10. august 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1753/2000/EF af 22. juni 2000 om en overvågningsmekanisme for de gennemsnitlige specifikke CO2-emissioner fra nye personbiler 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1754/2000 af 9. august 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 1755/2000 af 9. august 2000 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den anden dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1531/2000 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 1756/2000 af 9. august 2000 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 1757/2000 af 9. august 2000 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 19
*Kommissionens beslutning nr. 1758/2000/EKSF af 9. august 2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse varmtvalsede flade produkter af ulegeret stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina, Indien og Rumænien, om godtagelse af tilsagn vedrørende Indien og Rumænien og om endelig opkrævning af den midlertidige told 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 1759/2000 af 9. august 2000 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet 31

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1477/2000 af 10. juli 2000 om fastsættelse af størrelsen af de nedsatte landbrugselementer og tillægstolden, fra 1. juli 2000, for indførsel til Fællesskabet af varer henhørende under Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 inden for rammerne af de europæiske præferenceaftaler (EFT L 171 af 11.7.2000) 32
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top