Help Print this page 

Document L:2000:200:TOC

Title and reference
De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 200, 08. august 2000

Display all documents published in this Official Journal
Text
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 200
43. årgang
8. august 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets afgørelse af 3. august 2000 om ændring af afgørelse 1999/319/FUSP om gennemførelse af fælles holdning 1999/318/FUSP vedrørende supplerende restriktive foranstaltninger mod Forbundsrepublikken Jugoslavien 1
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1745/2000 af 3. august 2000 om import til Fællesskabet af uslebne diamanter fra Sierra Leone 21
*Rådets forordning (EF) nr. 1746/2000 af 3. august 2000 om suspension i endnu en begrænset periode af forordning (EF) nr. 2151/1999 om forbud mod flyvninger mellem Fællesskabets område og Forbundsrepublikken Jugoslaviens område, bortset fra Republikken Montenegro og Kosovo-provinsen og om ændring af forordning (EF) nr. 607/2000 24
*Rådets forordning (EF) nr. 1747/2000 af 7. august 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2793/1999 om visse procedurer for anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Sydafrika om handel, udvikling og samarbejde 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 1748/2000 af 7. august 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 1749/2000 af 7. august 2000 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 1750/2000 af 7. august 2000 om ændring af importtold for korn 32
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF af 29. juni 2000 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner 35

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2000/496/EC
*Kommissionens beslutning af 18. juli 2000 om ændring af beslutning 97/467/EF om midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af kød af kanin og opdrættet vildt (meddelt under nummer K(2000) 1997) (1) 39
2000/497/EC
*Kommissionens beslutning af 18. juli 2000 om ændring af beslutning 97/778/EF for at ajourføre listen over grænsekontrolsteder, der er godkendt til at føre veterinærkontrol (meddelt under nummer K(2000) 2014) (1) 41
2000/498/EC
*Kommissionens beslutning af 24. juli 2000 om ydelse af produktionsstøtte for spiseoliven i Frankrig (meddelt under nummer K(2000) 2198) 54
2000/499/EC
*Kommissionens beslutning af 24. juli 2000 om ændring af beslutning 2000/227/EF om ydelse af produktionsstøtte for spiseoliven i Italien (meddelt under nummer K(2000) 2200) 58
2000/500/EC
*Kommissionens beslutning af 24. juli 2000 om tilladelse til markedsføring af "smørbare gule fedtstoffer tilsat phytosterolestere" som et nyt levnedsmiddel eller en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer K(2000) 2121) 59
2000/501/EC
*Kommissionens beslutning af 25. juli 2000 om ændring af beslutning 97/778/EF for at ajourføre listen over grænsekontrolsteder, der er godkendt til veterinærkontrol (meddelt under nummer K(2000) 2258) (1) 61
2000/502/EC
*Kommissionens beslutning af 25. juli 2000 om ændring af beslutning 93/42/EØF om supplerende garantier vedrørende IBR for kvæg bestemt til visse dele af Fællesskabets område, der er fri for sygdommen, og om ophævelse af beslutning 95/109/EF og 98/580/EF (meddelt under nummer K(2000) 2260) (1) 62
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top