EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:197:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 197, 03. august 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 197
43. årgang
3. august 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1719/2000 af 2. august 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1720/2000 af 2. august 2000 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den første dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1531/2000 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1721/2000 af 2. august 2000 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 1722/2000 af 2. august 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1723/2000 af 1. august 2000 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 1724/2000 af 2. august 2000 om fastsættelse af importtold for ris 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 1725/2000 af 2. august 2000 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn 17
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/36/EF af 23. juni 2000 om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum 19
*Kommissionens direktiv 2000/48/EF af 25. juli 2000 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn og på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (1) 26
*Kommissionens direktiv 2000/49/EF af 26. juli 2000 om optagelse af et aktivt stof (metsulfuron-methyl) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 32

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2000/487/EC
*Rådets afgørelse af 17. juli 2000 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af ændringerne til aftalen om oprettelse af Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet for så vidt angår indførelse af et selvstændigt budget for denne organisation 35
2000/488/EC
*Rådets afgørelse af 20. juli 2000 om indgåelse af aftalen mellem Fællesskabet og Republikken Cypern om etablering af et samarbejde vedrørende små og mellemstore virksomheder som led i det tredje flerårige program for små og mellemstore virksomheder (SMV) i Den Europæiske Union (1997-2000) 48
Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Cypern om etablering af et samarbejde vedrørende små og mellemstore virksomheder som led i det tredje flerårige program for små og mellemstore virksomheder (SMV) i Den Europæiske Union (1997-2000) 49
Kommissionen
2000/489/EC
*Kommissionens beslutning af 18. juli 2000 om ændring af beslutning 1999/217/EF om oprettelse af en liste over aromastoffer, som anvendes i eller på levnedsmidler (meddelt under nummer K(2000) 1722) (1) 53
2000/490/EC
*Kommissionens beslutning af 24. juli 2000 om en obligatorisk mærkningsordning for oksekød i Danmark (meddelt under nummer K(2000) 2157) 57
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top