EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:193:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 193, 29. juli 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 193
43. årgang
29. juli 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1666/2000 af 17. juli 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 1766/92 om den fælles markedsordning for korn 1
*Rådets forordning (EF) nr. 1667/2000 af 17. juli 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 3072/95 om den fælles markedsordning for ris 3
*Rådets forordning (EF) nr. 1668/2000 af 17. juli 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 845/72 om særlige foranstaltninger til fremme af avlen af silkeormslarver 6
*Rådets forordning (EF) nr. 1669/2000 af 17. juli 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2467/98 om den fælles markedsordning for fåre- og gedekød 8
*Rådets forordning (EF) nr. 1670/2000 af 20. juli 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1255/1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter 10
*Rådets forordning (EF) nr. 1671/2000 af 20. juli 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 918/83 for så vidt angår midlertidig undtagelse for afgiftsfri import af øl til Finland 11
*Rådets forordning (EF) nr. 1672/2000 af 27. juli 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1251/1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder for at medtage hør og hamp bestemt til fiberproduktion 13
*Rådets forordning (EF) nr. 1673/2000 af 27. juli 2000 om den fælles markedsordning for hør og hamp bestemt til fiberproduktion 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 1674/2000 af 28. juli 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 1675/2000 af 28. juli 2000 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 58. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 1676/2000 af 28. juli 2000 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 230. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 1677/2000 af 28. juli 2000 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 1678/2000 af 28. juli 2000 om fastsættelse af mindstesalgsprisen for skummetmælkspulver for den 14. særlige licitation, afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EF) nr. 2799/1999 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 1679/2000 af 28. juli 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 1609/88 for så vidt angår fristen for indlagring af smør, der sælges i henhold til forordning (EØF) nr. 3143/85 og (EF) nr. 2571/97 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 1680/2000 af 28. juli 2000 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger om importrettigheder indgivet i juli 2000 for de toldkontingenter i oksekødssektoren, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1173/2000 for Estland, Letland og Litauen 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 1681/2000 af 28. juli 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 1832/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 1682/2000 af 28. juli 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 1833/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 1683/2000 af 28. juli 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 391/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til de oversøiske franske departementer 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 1684/2000 af 28. juli 2000 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 14. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EF) nr. 2771/1999 omhandlede løbende licitation 38
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1685/2000 af 28. juli 2000 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 for så vidt angår støtteberettigede udgifter i forbindelse med foranstaltninger medfinansieret af strukturfondene 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 1686/2000 af 28. juli 2000 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer 49
Kommissionens forordning (EF) nr. 1687/2000 af 28. juli 2000 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira 51
Kommissionens forordning (EF) nr. 1688/2000 af 28. juli 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser 53
Kommissionens forordning (EF) nr. 1689/2000 af 28. juli 2000 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger 55
Kommissionens forordning (EF) nr. 1690/2000 af 28. juli 2000 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juli 2000 om importlicenser for visse æg- og fjerkrækødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i de aftaler, som Fællesskabet har indgået med Republikken Polen, Republikken Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Rumænien og Republikken Bulgarien 57
Kommissionens forordning (EF) nr. 1691/2000 af 28. juli 2000 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juli 2000 om importlicenser for visse fjerkræprodukter, som kun accepteres i forbindelse med den ordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for fjerkrækød og andre landbrugsprodukter 60
Kommissionens forordning (EF) nr. 1692/2000 af 28. juli 2000 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juli 2000 om importlicenser for visse produkter fra fjerkrækødssektoren i forbindelse med forordning (EF) nr. 509/97 62
Kommissionens forordning (EF) nr. 1693/2000 af 28. juli 2000 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 64
Kommissionens forordning (EF) nr. 1694/2000 af 28. juli 2000 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juli 2000 om importlicenser for visse ægprodukter og fjerkrækød i forbindelse med forordning (EF) nr. 1474/95 og (EF) nr. 1251/96 66
Kommissionens forordning (EF) nr. 1695/2000 af 28. juli 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren 68
*Rådets direktiv 2000/47/EF af 20. juli 2000 om ændring af direktiv 69/169/EØF og 92/12/EØF for så vidt angår midlertidige kvantitative restriktioner for indførsel i Finland af øl 73
*Kommissionens direktiv 2000/52/EF af 26. juli 2000 om ændring af direktiv 80/723/EØF om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder 75

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2000/480/EC
*Kommissionens beslutning af 8. juli 1999 angående Frankrigs støtte til Crédit Agricole-koncernen i forbindelse med modtagelse og opbevaring af notarers indskud i landkommuner (meddelt under nummer K(1999) 2147) (1) 79
2000/481/EC
*Kommissionens beslutning af 14. juli 2000 om anerkendelse af "RINAVE — Registro Internacional Naval, SA" i henhold til Rådets direktiv 94/57/EF (meddelt under nummer K(2000) 1876) (1) 91
2000/482/EC
Kommissionens beslutning af 19. juli 2000 om importlicenser for varer inden for oksekødssektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia (meddelt under nummer K(2000) 2313) 92
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top