EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:189:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 189, 27. juli 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 189
43. årgang
27. juli 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1643/2000 af 26. juli 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1644/2000 af 26. juli 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1490/2000 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af rug, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1645/2000 af 26. juli 2000 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 1646/2000 af 26. juli 2000 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1647/2000 af 26. juli 2000 om indstilling af fiskeri efter blåhvilling fra fartøjer, som fører irsk flag 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1648/2000 af 25. juli 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2075/92 for så vidt angår Fællesskabsfonden for Tobak og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2427/93 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1649/2000 af 25. juli 2000 om Republikken Moldovas adgang til at kunne drage fordel af den særlige ansporende ordning i forbindelse med beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1650/2000 af 25. juli 2000 om fastsættelse af den minimumspris, der skal betales producenterne for tørrede blommer, samt af produktionsstøttebeløbet for svesker i produktionsåret 2000/01 14
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1651/2000 af 26. juli 2000 om tilføjelse til bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 om optagelse af visse betegnelser i det register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 1652/2000 af 26. juli 2000 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger indgivet i juli 2000 om importlicenser for kød i forbindelse med det toldkontingent for oksekød, der er fastsat ved Europaaftalen mellem EF og Republikken Slovenien 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2000 af 26. juli 2000 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 49. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1489/1999 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 1654/2000 af 26. juli 2000 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 19

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2000/478/EC
*Rådets afgørelse af 20. juli 2000 om beskikkelse af en tysk suppleant til Regionsudvalget 21

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1469/2000 af 5. juli 2000 om åbning af toldkontingenter for import af særligt præferencerårørsukker fra AVS-landene og Indien til forsyning af raffinaderierne i perioden fra 1. juli 2000 til 28. februar 2001 (EFT L 165 af 6.7.2000) 22
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1588/2000 af 19. juli 2000 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren udført i form af varer, som ikke henhører under bilag I til traktaten (EFT L 181 af 20.7.2000) 22
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top