EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:185:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 185, 25. juli 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 185
43. årgang
25. juli 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1603/2000 af 20. juli 2000 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ethanolamin med oprindelse i Amerikas Forenede Stater 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1604/2000 af 24. juli 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 1605/2000 af 24. juli 2000 om levering af korn som fødevarehjælp 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1606/2000 af 24. juli 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2629/97 for så vidt angår Det Forenede Kongeriges anvendelse af koden for identifikation af kvæg 16
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1607/2000 af 24. juli 2000 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin, især for afsnittet om kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder 17
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1608/2000 af 24. juli 2000 om overgangsforanstaltninger i afventning af de endelige gennemførelsesforanstaltninger vedrørende forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin 24
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1609/2000 af 24. juli 2000 om fastsættelse af en fortegnelse over produkter, der undtages fra Rådets forordning (EØF) nr. 737/90 om betingelser for indførsel af landbrugsprodukter med oprindelse i tredjelande som følge af ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl 27
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1610/2000 af 24. juli 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 3769/92 om gennemførelsesbestemmelser til og ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3677/90 om foranstaltninger til modvirkning af ulovlig anvendelse af visse stoffer til fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer 30
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1611/2000 af 24. juli 2000 om justering af den agromonetære udligningsstøtte i Danmark 34
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1612/2000 af 24. juli 2000 om maksimumsbeløbet for udligningsstøtten som følge af de vekselkurser for den svenske krone og pund sterling, der gælder den 1. juli 2000 36
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1613/2000 af 24. juli 2000 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet "varer med oprindelsesstatus" i henhold til den generelle præferenceordning for at tage hensyn til den særlige situation i Laos for visse tekstilvarer, der udføres fra dette land til Fællesskabet 38
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1614/2000 af 24. juli 2000 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet "varer med oprindelsesstatus" i henhold til den generelle præferenceordning for at tage hensyn til den særlige situation i Cambodja for visse tekstilvarer, der udføres fra dette land til Fællesskabet 46
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1615/2000 af 24. juli 2000 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet "varer med oprindelsesstatus" i henhold til den generelle præferenceordning for at tage hensyn til den særlige situation i Nepal for visse tekstilvarer, der udføres fra dette land til Fællesskabet 54
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1616/2000 af 24. juli 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler for indførsel fra tredjelande som omhandlet i forordning (EØF) nr. 2092/91 62
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1617/2000 af 24. juli 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 3105/88 og (EØF) nr. 2721/88 med henblik på fastsættelse af fristerne for visse destillationer i vinsektoren 64
Kommissionens forordning (EF) nr. 1618/2000 af 24. juli 2000 om fastsættelse af, i hvilket omfang de ansøgninger, der i juli 2000 er indgivet om importlicens for visse produkter i sektoren for mælk og mejeriprodukter i henhold til ordningerne i Europaaftalerne mellem Fællesskabet og Republikken Ungarn, Republikken Polen, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Republikken Bulgarien, Rumænien og Republikken Slovenien og ordningen i aftalerne om liberalisering af samhandelen mellem Fællesskabet og de baltiske lande, kan accepteres 65
Kommissionens forordning (EF) nr. 1619/2000 af 24. juli 2000 om, i hvilket omfang de ansøgninger om importlicenser, som er indgivet i juli 2000 vedrørende visse mejeriprodukter inden for de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1374/98, kan imødekommes 67
Kommissionens forordning (EF) nr. 1620/2000 af 24. juli 2000 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 69
Kommissionens forordning (EF) nr. 1621/2000 af 24. juli 2000 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 71
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top