Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:174:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 174, 13. juli 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 174
43. årgang
13. juli 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1507/2000 af 12. juli 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1508/2000 af 11. juli 2000 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1509/2000 af 12. juli 2000 om ændring af oplysninger i varespecifikationerne for flere betegnelser i bilaget til forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter proceduren i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1510/2000 af 12. juli 2000 om ændring af bilag B til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 om den fælles markedsordning for korn 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1511/2000 af 12. juli 2000 om interventionstærsklen for æbler for produktionsåret 2000/01 16
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1512/2000 af 12. juli 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1555/96 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen for anvendelse af tillægsimporttold for frugt og grøntsager 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 1513/2000 af 12. juli 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2198/98 og om forhøjelse til 7550073 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 1514/2000 af 12. juli 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1970/96 om åbning af og forvaltningsbestemmelser for et EF-toldkontingent for hirse henhørende under KN-kode 10082000 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 1515/2000 af 12. juli 2000 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 47. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1489/1999 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 1516/2000 af 12. juli 2000 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 1517/2000 af 12. juli 2000 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 1518/2000 af 12. juli 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for olivenolie 27
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1519/2000 af 12. juli 2000 om fastsættelse for produktionsåret 2000/01 af minimumspris og støttebeløb for produkter forarbejdet på basis af tomater 29
*Kommissionens direktiv 2000/45/EF af 6. juli 2000 om fællesskabsmetoder til bestemmelse af vitamin A, vitamin E og tryptophan i foderstoffer (1) 32

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
Det Blandede EØS-udvalg
41/2000
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 41/2000 af 19. maj 2000 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 51
42/2000
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 42/2000 af 19. maj 2000 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen 53
43/2000
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 43/2000 af 19. maj 2000 om ændring af bilag XVIII (sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, arbejdsret og ligebehandling af mænd og kvinder) til EØS-aftalen 54
44/2000
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 44/2000 af 19. maj 2000 om ændring af protokol 21 til EØS-aftalen om gennemførelse af konkurrencereglerne for virksomheder 55
45/2000
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 45/2000 af 19. maj 2000 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder 57
46/2000
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 46/2000 af 19. maj 2000 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder 58
47/2000
*Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 47/2000 af 22. maj 2000 om ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder 59
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top