Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:167:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 167, 07. juli 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 167
43. årgang
7. juli 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1478/2000 af 19. juni 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2866/98 om omregningskursen mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater, der indfører euroen 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1479/2000 af 6. juli 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 2
Kommissionens forordning (EF) nr. 1480/2000 af 6. juli 2000 om fastsættelse for juni 2000 af den specifikke vekselkurs for refusionsbeløbet for lageromkostninger i sukkersektoren 4
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1481/2000 af 6. juli 2000 om fastlæggelse af den foreløbige forsyningsopgørelse for 2000/01 for Azorerne, Madeira og De Kanariske Øer vedrørende sukker som fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 1600/92 og (EØF) nr. 1601/92 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1482/2000 af 6. juli 2000 om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2301/97 om optagelse af visse betegnelser i "Registeret over specificitetsattesteringer", der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 1483/2000 af 6. juli 2000 om udstedelse af importlicenser for hvidløg med oprindelse i Kina 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/2000 af 6. juli 2000 om fastsættelse af importtold for ris 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 1485/2000 af 6. juli 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 1486/2000 af 6. juli 2000 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 16

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2000/427/EC
*Rådets beslutning af 19. juni 2000 i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2, vedrørende Grækenlands tilslutning til den fælles valuta den 1. januar 2001 19
Kommissionen
2000/428/EC
*Kommissionens beslutning af 4. juli 2000 om diagnosticeringsprocedurer, prøvetagningsmetoder og kriterier for evaluering af resultaterne af laboratorieprøver til bekræftelse og differentialdiagnosticering af smitsom blæreudslet hos svin (meddelt under nummer K(2000) 1805) (1) 22
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top