Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:142:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 142, 16. juni 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 142
43. årgang
16. juni 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1248/2000 af 15. juni 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/2000 af 15. juni 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2848/98 for så vidt angår fristen for anvendelse af særstøtten, tilbagebetaling af ikke anvendte beløb og reglerne for forskud på særstøtten i tobakssektoren 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1250/2000 af 15. juni 2000 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/2000 af 15. juni 2000 om midlertidig suspension af udstedelsen af eksportlicenser for visse mejeriprodukter og om fastsættelse af, i hvilket omfang indgivne ansøgninger om eksportlicenser kan imødekommes 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 1252/2000 af 15. juni 2000 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 1253/2000 af 15. juni 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 2219/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for Madeira vedrørende mejeriprodukter samt hvad angår støtten 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 1254/2000 af 15. juni 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2993/94 om fastsættelsen af støtten for levering til De Kanariske Øer af mejeriprodukter inden for rammerne af den ordning, som er fastsat i artikel 2-4 i Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 1255/2000 af 15. juni 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 1256/2000 af 15. juni 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 1257/2000 af 15. juni 2000 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren 37
Kommissionens forordning (EF) nr. 1258/2000 af 15. juni 2000 om fastsættelse af importtold for korn 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 1259/2000 af 15. juni 2000 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn 41
Kommissionens forordning (EF) nr. 1260/2000 af 15. juni 2000 om bud for udførsel af havre, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1897/1999 omhandlede licitation 43
Kommissionens forordning (EF) nr. 1261/2000 af 15. juni 2000 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 44
*Kommissionens direktiv 2000/39/EF af 8. juni 2000 om etablering af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed mod farerne ved at være udsat for kemiske agenser under arbejdet (1) 47
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top