EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:130:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 130, 31. maj 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 130
43. årgang
31. maj 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 94/728/EF, Euratom om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1151/2000 af 30. maj 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 1152/2000 af 30. maj 2000 om ændring af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 1153/2000 af 30. maj 2000 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2000 af 30. maj 2000 om ændring af eksportrestitutionerne for malt 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 1155/2000 af 30. maj 2000 om ændring af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt 21
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1156/2000 af 30. maj 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2705/98 om bestemmelse af priserne for voksent kvæg på Fællesskabets repræsentative markeder og registrering af priserne på visse andre kategorier kvæg i Fællesskabet 23
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1157/2000 af 30. maj 2000 om fastsættelse af udligningsstøtten for bananer, der blev produceret og markedsført i Fællesskabet i 1999, af fristen for betaling af restbeløbet af denne støtte og af enhedsbeløbet for forskud for 2000 26
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1158/2000 af 30. maj 2000 om ophævelse af forordning (EF) nr. 1781/1999 om suspension af importkontingentet for mælkepulver bestemt til Den Dominikanske Republik og om fravigelse af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 174/1999 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 for så vidt angår anvendelsen af eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter og af forordning (EØF) nr. 3719/88 om fælles gennemførelsesbestemmelser for import- og eksportlicenser samt forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter 28
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1159/2000 af 30. maj 2000 om de informations- og reklameforanstaltninger, som medlemsstaterne skal iværksætte vedrørende strukturfondenes interventioner 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 1160/2000 af 30. maj 2000 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 37
Kommissionens forordning (EF) nr. 1161/2000 af 30. maj 2000 om suspension af præferencetolden og genindførelse af tolden ifølge den fælles toldtarif ved indførsel af småblomstrede roser med oprindelse i Israel 39

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2000/364/EC
*Kommissionens beslutning af 14. marts 2000 om ændring af beslutning 2000/167/EF om godkendelse af et finsk støtteprogram til gennemførelse af især artikel 141 i akten vedrørende vilkårene for Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse (meddelt under nummer K(2000) 835) 41
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top