EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:122:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 122, 24. maj 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 122
43. årgang
24. maj 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets fælles holdning af 26. april 2000 om forlængelse af gyldigheden af og om ændring af fælles holdning 96/635/FUSP vedrørende Burma/Myanmar 1
*Rådets fælles aktion af 22. maj 2000 om forlængelse af gyldigheden og anvendelsen af fælles aktion 96/250/FUSP i forbindelse med udnævnelsen af en særlig udsending for De Store Søers Område i Afrika 6
*Rådets afgørelse af 22. maj 2000 om ændring af afgørelse 1999/319/FUSP om gennemførelse af fælles holdning 1999/318/FUSP vedrørende supplerende restriktive foranstaltninger mod Forbundsrepublikken Jugoslavien 7
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1080/2000 af 22. maj 2000 om støtte til De Forenede Nationers midlertidige mission i Kosovo (UNMIK) og Den Høje Repræsentants Kontor i Bosnien-Hercegovina (OHR) 27
*Rådets forordning (EF) nr. 1081/2000 af 22. maj 2000 om forbud mod salg, levering og eksport til Burma/Myanmar af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse eller terrorisme, og om indefrysning af midler tilhørende visse personer, der har tilknytning til vigtige regeringsfunktioner i nævnte land 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 1082/2000 af 23. maj 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 1083/2000 af 23. maj 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1667/98, (EF) nr. 1735/98, (EF) nr. 1758/98, (EF) nr. 1759/98, (EF) nr. 1760/98, (EF) nr. 2198/98, (EF) nr. 1392/1999 og (EF) nr. 441/2000 om åbning af løbende licitationer med henblik på markedsordning for korn, som er i visse interventionsorganers besiddelse 41
Kommissionens forordning (EF) nr. 1084/2000 af 23. maj 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2079/1999 om åbning af løbende licitation med henblik på eksport af rug, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse 42
Domstolen
*Ændringer af procesreglementet for EF-Domstolen af 16. maj 2000 43

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2000/349/EC
*Kommissionens afgørelse af 23. maj 2000 om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af cd-æsker med oprindelse i Folkerepublikken Kina og om frigivelse af de beløb, for hvilke der er stillet sikkerhed i form af den midlertidige antidumpingtold (meddelt under nummer K(2000) 1366) 46
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top