EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:077:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 77, 28. marts 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 77
43. årgang
28. marts 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 637/2000 af 27. marts 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 638/2000 af 27. marts 2000 om levering af korn som fødevarehjælp 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 639/2000 af 27. marts 2000 om salg ved licitation af oksekød fra visse interventionsorganer 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 640/2000 af 27. marts 2000 om fastsættelse af acontobeløb på produktionsafgifter for sukker for produktionsåret 1999/2000 10

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2000/244/EC
*Rådets afgørelse af 20. marts 2000 om ændring af afgørelse 97/787/EF om ekstraordinær finansiel bistand til Armenien og Georgien med henblik på at udvide den til at omfatte Tadsjikistan 11
Kommissionen
2000/245/EC
*Kommissionens beslutning af 2. februar 2000 om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 4, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår planglas, profilglas og glasblokkeTekst af betydning for EØS (meddelt under nummer K(1999) 5016) (1) 13
2000/246/EC
*Kommissionens beslutning af 15. marts 2000 om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF for så vidt angår andre kartofler end kartofler til udplantning med oprindelse i Cuba (meddelt under nummer K(2000) 692) 20
2000/247/EC
*Kommissionens afgørelse af 27. marts 2000 om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende import af gult phosphor med oprindelse i Folkerepublikken Kina (meddelt under nummer K(2000) 709) 23
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top