EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:050:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 50, 23. februar 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 50
43. årgang
23. februar 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 396/2000 af 22. februar 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 397/2000 af 22. februar 2000 om salg ved licitation af oksekød fra visse interventionsorganer 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 398/2000 af 22. februar 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 659/97 og (EF) nr. 921/1999 for så vidt angår beregningen af en producentorganisations markedsførte mængde, noteringerne for de pågældende produkter, listen over repræsentative markeder og gennemførelsesbestemmelserne for gratis uddeling af frugt og grøntsager og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1559/70 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 399/2000 af 22. februar 2000 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger om importrettigheder indgivet i februar 2000 for de toldkontingenter i oksekødssektoren, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1272/1999 for Estland, Letland og Litauen 13

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2000/147/EC
*Kommissionens beslutning af 8. februar 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer efter ydeevne med hensyn til reaktion ved brandEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(2000) 133) (1) 14
2000/148/EC
*Kommissionens beslutning af 11. februar 2000 om finsk støtte til frø (meddelt under nummer K(2000) 358) 19
2000/149/EC
*Kommissionens beslutning af 22. februar 2000 om beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza i ItalienEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(2000) 489) (1) 22
2000/150/EC
*Kommissionens beslutning af 22. februar 2000 om ændring af beslutning 1999/788/EF om beskyttelsesforanstaltninger over for dioxinforurening af visse svine- og fjerkræprodukter til konsum eller foderbrugEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(2000) 490) (1) 25
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top