EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:043:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 43, 16. februar 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 43
43. årgang
16. februar 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 337/2000 af 14. februar 2000 om flyveforbud og indefrysning af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 338/2000 af 15. februar 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 339/2000 af 15. februar 2000 om eksportrestitutioner for forarbejdede frugter og grøntsager, undtagen de for tilsat sukker bevilgede 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 340/2000 af 15. februar 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2198/98 og om forhøjelse til 4550068 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse 17
*Kommissionens forordning (EF) nr. 341/2000 af 15. februar 2000 om fastsættelse af omregningskursen for visse former for direkte støtte og for foranstaltninger af strukturel eller miljømæssig art 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 342/2000 af 15. februar 2000 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 343/2000 af 15. februar 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for ægsektoren 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 344/2000 af 15. februar 2000 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 345/2000 af 15. februar 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 346/2000 af 15. februar 2000 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 347/2000 af 15. februar 2000 om fastsættelse af importtold for korn 32

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2000/133/EC
*Kommissionens beslutning af 22. december 1999 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med indførsel fra Israel af levende enhovede dyr, levende fugle og rugeægEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 4978) (1) 35
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top