Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:034:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 34, 09. februar 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 34
43. årgang
9. februar 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 293/2000/EF af 24. januar 2000 om vedtagelse af et EF-handlingsprogram (Daphne-programmet) (2000-2003) om forebyggende foranstaltninger til bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 294/2000 af 8. februar 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1393/1999 og om forhøjelse til 84234 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det belgiske interventionsorgans besiddelse 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 295/2000 af 8. februar 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1667/98 og om forhøjelse til 634125 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det svenske interventionsorgans besiddelse 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 296/2000 af 8. februar 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 10
*Kommissionens forordning (EF) nr. 297/2000 af 8. februar 2000 om åbning af supplerende kontingenter for indførsel i Fællesskabet af visse tekstilvarer med oprindelse i en række tredjelande, der deltager i handelsmesser i Det Europæiske Fællesskab 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 298/2000 af 8. februar 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2190/96 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår eksportrestitutioner for frugt og grøntsager 16
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/103/EF af 24. januar 2000 om ændring af direktiv 80/181/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder 17

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2000/116/EC
*Kommissionens beslutning af 20. juli 1999 om statsstøtte, der er finansieret ved skattelignende afgifter, og som Nederlandene har til hensigt at yde til salgsfremme for prydplanter (meddelt under nummer K(1999) 3440) 20
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top