Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:029:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 29, 04. februar 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 29
43. årgang
4. februar 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 262/2000 af 3. februar 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 263/2000 af 3. februar 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1772/96 om gennemførelsesbestemmelser til de særlige foranstaltninger for forsyning af de oversøiske franske departementer med læggekartofler 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 264/2000 af 3. februar 2000 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til kortfristede statistikker over offentlige finanser 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 265/2000 af 3. februar 2000 om, i hvilket omfang de ansøgninger om importlicenser, som er indgivet i januar 2000 vedrørende visse mejeriprodukter inden for de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 1374/98, kan imødekommes 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 266/2000 af 3. februar 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 267/2000 af 3. februar 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 268/2000 af 3. februar 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1701/1999 omhandlede licitation 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 269/2000 af 3. februar 2000 om bud for udførsel af rug der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1758/1999 omhandlede licitation 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 270/2000 af 3. februar 2000 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1707/1999 omhandlede licitation 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 271/2000 af 3. februar 2000 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2010/1999 omhandlede licitation 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 272/2000 af 3. februar 2000 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for sorghum inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2774/1999 omhandlede licitation 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 273/2000 af 3. februar 2000 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2775/1999 omhandlede licitation 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 274/2000 af 3. februar 2000 om bud for indførsel af majs, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2776/1999 omhandlede licitation 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 275/2000 af 3. februar 2000 om udstedelse af importlicenser for hvidløg med oprindelse i Kina 20

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2000/98/EC
*Rådets afgørelse af 24. januar 2000 om nedsættelse af et beskæftigelsesudvalg 21
99/2000/ECSC
*Rådets afgørelse af 24. januar 2000 om ændring af afgørelse 76/228/EKSF vedrørende ydelse af dagpenge og godtgørelse af rejseomkostninger til medlemmerne af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs rådgivende udvalg 23
2000/100/EURATOM
*Rådets beslutning af 24. januar 2000 om vedtagelse af et supplerende forskningsprogram, som Det Fælles Forskningscenter skal udføre for Det Europæiske Atomenergifællesskab 24
2000/101/EC
*Afgørelse nr. 5/1999 truffet af associeringsrådet EU-Polen af 17. december 1999 om ændring af protokol 4 om definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og om metoderne for administrativt samarbejde, til Europaaftalen EU-Polen 26
*Meddelelse om ikrafttrædelsen af protokollen om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Letland på den anden side for at tage hensyn til Republikken Finlands, Kongeriget Sveriges og Republikken Østrigs tiltrædelse af Den Europæiske Union og resultaterne af landbrugsforhandlingerne under Uruguay-runden, også forbedringerne af den eksisterende præferenceordning 29
Kommissionen
2000/102/EC
*Kommissionens beslutning af 22. december 1999 om ændring af beslutning 1999/354/EF om støtteberettigelsen af de udgifter, der er planlagt af visse medlemsstater for 1999 til gennemførelse af overvågnings- og kontrolordningerne under den fælles fiskeripolitik (meddelt under nummer K(1999) 4845) 30
2000/103/EC
*Kommissionens beslutning af 22. december 1999 om ændring af beslutning 1999/354/EF om støtteberettigelsen af de udgifter, der er planlagt af visse medlemsstater for 1999 til gennemførelse af overvågnings- og kontrolordningerne under den fælles fiskeripolitik (meddelt under nummer K(1999) 4847) 33
2000/104/EC
*Kommissionens beslutning af 31. januar 2000 om ændring af beslutning 98/653/EF om hasteforanstaltninger som følge af forekomsten af bovin spongiform encephalopati i PortugalEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(2000) 212) (1) 36

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2737/1999 af 21. december 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 2807/83 om nærmere bestemmelser for registrering af oplysninger om medlemsstaternes fangster (EFT L 328 af 22.12.1999) 38
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top