EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:028:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 28, 03. februar 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 28
43. årgang
3. februar 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 253/2000/EF af 24. januar 2000 om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for almen uddannelse Socrates 1
*Rådets forordning (EF) nr. 254/2000 af 31. januar 2000 om ændring af forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 255/2000 af 2. februar 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 256/2000 af 2. februar 2000 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 257/2000 af 2. februar 2000 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 25. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1489/1999 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 258/2000 af 2. februar 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 24
*Kommissionens forordning (EF) nr. 259/2000 af 1. februar 2000 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 260/2000 af 2. februar 2000 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 261/2000 af 2. februar 2000 om fastsættelse af importtold for ris 34

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2000/90/EC
*Rådets afgørelse af 24. januar 2000 om beskikkelse af et portugisisk medlem af og en portugisisk suppleant til Regionsudvalget 37
2000/91/EC
*Rådets beslutning af 24. januar 2000 om bemyndigelse af Kongeriget Danmark og Kongeriget Sverige til at anvende undtagelsesforanstaltninger fra artikel 17 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter 38
2000/92/EC
*Rådets afgørelse af 24. januar 2000 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe om fiskeri ud for São Tomé og Principes kyster, for perioden 1. juni 1999 til 31. maj 2002 40
Aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe om fiskeri ud for São Tomé og Principes kyster, for perioden 1. juni 1999 til 31. maj 2002 41
2000/93/EC
*Afgørelse nr. 3/1999 truffet af associeringsrådet EU-Tjekkiet den 15. december 1999 om ændring af protokol 4 om definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og om metoderne for administrativt samarbejde, til Europaaftalen EU-Tjekkiet 42
2000/94/EC
*Afgørelse nr. 4/1999 truffet af associeringsrådet EU-Slovakiet af 23. december 1999 om ændring af protokol 4 om definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og om metoderne for administrativt samarbejde, til Europaaftalen EU-Slovakiet 45
Kommissionen
2000/95/EC
*Kommissionens beslutning af 20. december 1999 om finansiel fællesskabsstøtte til den virksomhed, som visse af Fællesskabets referencelaboratorier udøver på det veterinærhygiejniske område (restkoncentrationer), og om ændring af beslutning 1999/587/EF og 1999/760/EF (meddelt under nummer K(1999) 4678) 48
2000/96/EC
*Kommissionens beslutning af 22. december 1999 om hvilke overførbare sygdomme EF-nettet gradvis skal dække i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF (meddelt under nummer K(1999) 4015) 50
2000/97/EC
Kommissionens beslutning af 18. januar 2000 om importlicenser for varer inden for oksekødsektoren med oprindelse i Botswana, Kenya, Madagaskar, Swaziland, Zimbabwe og Namibia (meddelt under nummer K(2000) 117) 54
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top