EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:340:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 340, 31. december 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 340
42. årgang
31. december 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2798/1999 af 17. december 1999 om fastsættelse af almindelige regler for import af olivenolie med oprindelse i Tunesien for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2000 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 906/98 1
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2799/1999 af 17. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår ydelse af støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2800/1999 af 17. december 1999 om fastsættelse af en overgangsordning for så vidt angår udbetalingen af den støtte, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999, til skummetmælkspulver, der denatureres eller forarbejdes til foderblandinger på en anden medlemsstats område, og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1624/76 28
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2801/1999 af 21. december 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 3887/92 om gennemførelsesbestemmelser for det integrerede system for forvaltning og kontrol af visse EF-støtteordninger 29
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2802/1999 af 22. december 1999 om fastsættelse for fangstsæsonen 2000 af tilbagetagelses- og salgspriserne for fiskerivarer, der er anført i afsnit A, D og E i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 3759/92 38
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2803/1999 af 22. december 1999 om fastsættelse af den ved beregningen af den finansielle udligning og det tilsvarende forskud anvendte forudfastsatte værdi af fiskerivarer, der tages tilbage fra markedet i fangstsæsonen 2000 47
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2804/1999 af 22. december 1999 om fastsættelse af prolongationsstøtte for visse fiskerivarer for fangstsæsonen 2000 49
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2805/1999 af 22. december 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2211/94 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3759/92 for så vidt angår prisoplysninger for importerede fiskerivarer 51
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2806/1999 af 22. december 1999 om fastsættelse af den faste præmie for visse fiskerivarer i fangstsæsonen 2000 55
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2807/1999 af 22. december 1999 om fastsættelse af referencepriser for fiskerivarer for fangstsæsonen 2000 56
Kommissionens forordning (EF) nr. 2808/1999 af 28. december 1999 om salg ved almindelig licitation af vinalkohol til eksport 65
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2809/1999 af 23. december 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1374/98 om gennemførelsesbestemmelser for importordningen og om åbning af toldkontingenter for mælk og mejeriprodukter 77
Kommissionens forordning (EF) nr. 2810/1999 af 29. december 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2079/1999 og om forhøjelse til 1199918 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af rug, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse 83
Kommissionens forordning (EF) nr. 2811/1999 af 29. december 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1760/98 og om forhøjelse til 3010000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det franske interventionsorgans besiddelse 85
Kommissionens forordning (EF) nr. 2812/1999 af 30. december 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 87
Kommissionens forordning (EF) nr. 2813/1999 af 30. december 1999 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 89
Kommissionens forordning (EF) nr. 2814/1999 af 30. december 1999 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 91
Kommissionens forordning (EF) nr. 2815/1999 af 30. december 1999 om fastsættelse af produktionsrestitutionen for hvidt sukker, der anvendes i den kemiske industri 94
Kommissionens forordning (EF) nr. 2816/1999 af 30. december 1999 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn 95
Kommissionens forordning (EF) nr. 2817/1999 af 30. december 1999 om fastsættelse af importtold for korn 97
Kommissionens forordning (EF) nr. 2818/1999 af 30. december 1999 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 100
Kommissionens forordning (EF) nr. 2819/1999 af 30. december 1999 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag I 102
Kommissionens forordning (EF) nr. 2820/1999 af 30. december 1999 om udstedelse af eksportlicenser af type A1 for frugt og grøntsager 104

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
1999/872/EC, ECSC, EURATOM
*Rådets afgørelse af 17. december 1999 om udnævnelse af otte medlemmer af De Europæiske Fællesskabers Revisionsret 105
1999/873/EC
*Rådets afgørelse af 17. december 1999 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tunesiske Republik om ordningen for import i Fællesskabet af ubehandlet olivenolie med oprindelse i Tunesien 106
Aftale i form af brevveksling mellem det Europæiske Fællesskab og den Tunesiske Republik om ordningen for import til Fællesskabet af ubehandlet olivenolie med oprindelse i Tunisien 107
Kommissionen
1999/874/EC
*Kommissionens beslutning af 10. december 1999 om ændring af beslutning 93/70/EØF om fastsættelse af koder til Animo-meddelelserne med henblik på at medtage bestemte typer af forarbejdede proteiner fra pattedyrEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 4251) (1) 109
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top