EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:337:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 337, 30. december 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 337
42. årgang
30. december 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2791/1999 af 16. december 1999 om visse kontrolforanstaltninger for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav 1
*Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999 af 17. december 1999 om de nærmere regler og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet 10
*Rådets forordning (EF) nr. 2793/1999 af 17. december 1999 om visse procedurer for anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Sydafrika om handel, udvikling og samarbejde 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 2794/1999 af 29. december 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 34
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2795/1999 af 29. december 1999 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur 36
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2796/1999 af 29. december 1999 om fastsættelse af udligningsrenter, der skal tages i betragtning, når der opstår en toldskyld for forædlingsprodukter eller uforædlede varer (aktiv forædling og midlertidig indførsel) i første halvår af 2000 38
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2797/1999 af 29. december 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1771/96 om gennemførelsesbestemmelser til de særlige foranstaltninger for forsyning af de oversøiske franske departementer med humle 39

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
1999/870/EC
*Rådets afgørelse af 17. december 1999 om bemyndigelse af vicegeneralsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union til at handle som repræsentant for visse medlemsstater med henblik på at indgå kontrakter om oprettelse og drift af kommunikationsinfrastrukturen i Schengen-sammenhæng, SISNet, samt til at forvalte sådanne kontrakter 41
1999/871/EC
*Rådets afgørelse af 21. december 1999 om midlertidig anvendelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om handel med tekstilvarer 43
Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om handel med tekstilvarer 44

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1750/1999 af 23. juli 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) (EFT L 214 af 13.8.1999) 75
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top