Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:334:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 334, 28. december 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 334
42. årgang
28. december 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2772/1999 af 21. december 1999 om fastsættelse af generelle regler for en obligatorisk mærkningsordning for oksekød 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2773/1999 af 27. december 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 2774/1999 af 27. december 1999 om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for sorghum til Spanien fra tredjelande 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 2775/1999 af 27. december 1999 om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Spanien fra tredjelande 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 2776/1999 af 27. december 1999 om åbning af licitation over nedsættelsen af importtolden for majs til Portugal fra tredjelande 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 2777/1999 af 27. december 1999 om levering af vegetabilsk olie som fødevarehjælp 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 2778/1999 af 27. december 1999 om levering af flækærter som fødevarehjælp 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 2779/1999 af 27. december 1999 om levering af korn som fødevarehjælp 16
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2780/1999 af 27. december 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2449/96 om åbning og forvaltning af årlige toldkontingenter for produkter henhørende under KN-kode 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 og 0714 90 19 med oprindelse i tredjelande, undtagen Thailand 20
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2781/1999 af 27. december 1999 om åbning og forvaltning af et EF-toldkontingent for 2000 for varer henhørende under KN-kode 0714 10 10, 0714 10 91 og 0714 10 99 med oprindelse i Thailand 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 2782/1999 af 27. december 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2420/1999 om udstedelse af eksportlicenser af type A1 for frugt og grøntsager og om fastsættelse af eksportrestitutioner for æbler 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 2783/1999 af 27. december 1999 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 2784/1999 af 27. december 1999 om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse i Marokko 30
*Kommissionens direktiv 1999/99/EF af 15. december 1999 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 80/1269/EØF vedrørende motorkøretøjers motoreffektEØS-relevant tekst (1) 32
*Kommissionens direktiv 1999/100/EF af 15. december 1999 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 80/1268/EØF om motorkøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrugEØS-relevant tekst (1) 36
*Kommissionens direktiv 1999/101/EF af 15. december 1999 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/157/EØF vedrørende tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjerEØS-relevant tekst (1) 41
*Kommissionens direktiv 1999/102/EF af 15. december 1999 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/220/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjerEØS-relevant tekst (1) 43

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
1999/868/EC
*Kommissionens beslutning af 30. november 1999 om ændring af beslutning 1999/549/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger vedrørende Newcastle disease i AustralienEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 3984) (1) 51
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top