Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:315:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 315, 09. december 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 315
42. årgang
9. december 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (Euratom) nr. 2587/1999 af 2. december 1999 om bestemmelse af, hvilke investeringsprojekter der skal meddeles Kommissionen i henhold til artikel 41 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2588/1999 af 8. december 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 4
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2589/1999 af 8. december 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2424/1999 om de nærmere regler for anvendelsen af det toldkontingent for import af tørret udbenet oksekød, som er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 2249/1999 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2590/1999 af 8. december 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 2312/92 og (EØF) nr. 1148/93 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af de oversøiske franske departementer med levende avlskvæg og avlsheste 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2591/1999 af 7. december 1999 om fastsættelse af enhedsværdier til ansættelsen af toldværdien af visse letfordærvelige varer 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2592/1999 af 8. december 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1826/1999 om ændring af forordning (EF) nr. 929/1999 og om indførelse af en midlertidig antidumping- og udligningstold på importen af visse opdrættede atlanterhavslaks med oprindelse i Norge og om ændring af afgørelse 97/634/EF om godtagelse af tilsagn i forbindelse med antidumping- og antisubsidieprocedurerne vedrørende importen af opdrættede atlanterhavslaks med oprindelse i Norge og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 772/1999 om indførelse af en endelig antidumping- og udligningstold på importen af opdrættede atlanterhavslaks med oprindelse i Norge 17
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2593/1999 af 8. december 1999 om ændring af bilag I, II og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidlerEØS-relevant tekst (1) 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 2594/1999 af 8. december 1999 til berigtigelse af forordning (EF) nr. 2243/1999, (EF) nr. 2251/1999, (EF) nr. 2258/1999 og (EF) nr. 2262/1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 2595/1999 af 8. december 1999 om fastsættelse af importtold for ris 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 2596/1999 af 8. december 1999 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn 37

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
1999/813/EC
*Kommissionens beslutning af 16. november 1999 om særlige betingelser for import af fiskerivarer med oprindelse i Den Socialistiske Republik VietnamEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 3758) (1) 39
1999/814/EC
*Kommissionens beslutning af 16. november 1999 om ændring af beslutning 97/296/EF om listen over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre fiskerivarer til konsumEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 3759) (1) 44
1999/815/EC
*Kommissionens beslutning af 7. december 1999 om forbud mod markedsføring af legetøj og småbørnsartikler, der er beregnet til at blive puttet i munden af børn under tre år, og som er fremstillet af blød pvc indeholdende et eller flere af stofferne diisononylphthalat (DINP), di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), dibutylphthalat (DBP), diisodecylphthalat (DIDP), di-n-octylphthalat (DNOP) og butylbenzylphthalat (BBP)EØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 4436) (1) 46
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top