EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:314:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 314, 08. december 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 314
42. årgang
8. december 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2577/1999 af 7. december 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2578/1999 af 7. december 1999 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 2579/1999 af 7. december 1999 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 19. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1489/1999 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 2580/1999 af 7. december 1999 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2581/1999 af 7. december 1999 om åbning for 2000 af toldkontingenter gældende for indførsel til Det Europæiske Fællesskab af produkter med oprindelse i Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Rumænien og Republikken Ungarn 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2582/1999 af 7. december 1999 om åbning for 2000 af toldkontingenter gældende for indførsel til Det Europæiske Fællesskab af produkter med oprindelse i Estland og Litauen 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 2583/1999 af 7. december 1999 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for ægsektoren 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 2584/1999 af 7. december 1999 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 2585/1999 af 7. december 1999 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 2586/1999 af 7. december 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1278/1999 om fastsættelse af forsyningsopgørelsen og støtten for levering til De Kanariske Øer af æg og fjerkrækødsprodukter i forbindelse med den ordning, der er fastsat i artikel 2-4 i Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92, hvad angår støtten 30

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Den Europæiske Centralbank
1999/810/EC
*Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 7. oktober 1999 om ændring af forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank (ECB/1999/6) 32
1999/811/EC
*Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 12. oktober 1999 vedrørende forretningsordenen for Direktionen for Den Europæiske Centralbank (ECB/1999/7) 34
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets afgørelse af 6. december 1999 om ændring af afgørelse 1999/319/FUSP om gennemførelse af fælles holdning 1999/318/FUSP vedrørende supplerende restriktive foranstaltninger mod Forbundsrepublikken Jugoslavien 36
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top