Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:299:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 299, 20. november 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 299
42. årgang
20. november 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2454/1999 af 15. november 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1628/96 om bistand til Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, især ved oprettelse af et europæisk genopbygningsagentur 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2455/1999 af 19. november 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 2456/1999 af 19. november 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2176/1999 omhandlede licitation 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 2457/1999 af 19. november 1999 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2177/1999 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 2458/1999 af 19. november 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2178/1999 omhandlede licitation 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 2459/1999 af 19. november 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2179/1999 omhandlede licitation 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 2460/1999 af 19. november 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2180/1999 omhandlede licitation 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2461/1999 af 19. november 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999, for så vidt angår anvendelsen af udtagne landbrugsarealer med henblik på produktion af råvarer til fremstilling i EF af produkter, som ikke primært er bestemt til konsum eller foderbrug 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 2462/1999 af 19. november 1999 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld og af forskuddet 29

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne
1999/748/EC, ECSC, EURATOM
*Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer af 10. november 1999 om udnævnelse af et medlem af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans 31
Rådet
1999/749/EC, EURATOM
*Rådets afgørelse af 8. november 1999 om beskikkelse af et medlem af Det Økonomiske og Sociale Udvalg 32
Kommissionen
1999/750/EC
*Kommissionens beslutning af 3. november 1999 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF for kartofler, dog ikke kartofler til udplantning, med oprindelse i Sydafrika (meddelt under nummer K(1999) 3542) 33
1999/751/EC
*Kommissionens beslutning af 4. november 1999 om bemyndigelse af visse medlemsstater til at fastsætte undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF for så vidt angår læggekartofler med oprindelse i Canada (meddelt under nummer K(1999) 3541) 36
Den Europæiske Centralbank
1999/752/EC
*Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 16. november 1999 om udnævnelse af medlemmerne af Den Europæiske Centralbanks Udvalg for Bekæmpelse af Svig (ECB/1999/8) 40
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top