Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:291:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 291, 13. november 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 291
42. årgang
13. november 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2407/1999 af 8. november 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2408/1999 af 12. november 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 2409/1999 af 12. november 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2176/1999 omhandlede licitation 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 2410/1999 af 12. november 1999 om fastsættelse af et maksimumstilskud ved forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion i henhold til den i forordning (EF) nr. 2177/1999 omhandlede licitation 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 2411/1999 af 12. november 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2178/1999 omhandlede licitation 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 2412/1999 af 12. november 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2179/1999 omhandlede licitation 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 2413/1999 af 12. november 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2180/1999 omhandlede licitation 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 2414/1999 af 12. november 1999 om fastsættelse af mindstesalgsprisen for skummetmælkspulver for den 141. særlige licitation, afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EØF) nr. 3398/91 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 2415/1999 af 12. november 1999 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 250. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EØF) nr. 1589/87 omhandlede løbende licitation 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 2416/1999 af 12. november 1999 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 42. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 2417/1999 af 12. november 1999 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 214. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 2418/1999 af 12. november 1999 om salg ved almindelig licitation af vinalkohol til eksport 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2419/1999 af 12. november 1999 om supplering af bilaget til forordning (EF) nr. 2301/97 om optagelse af visse betegnelser i Registeret over specificitetsattesteringer, der er omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2082/92 om specificitetsattestering af landbrugsprodukter og levnedsmidler 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 2420/1999 af 12. november 1999 om udstedelse af eksportlicenser af type A1 for frugt og grøntsager 27

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
1999/725/EC
*Kommissionens beslutning af 22. oktober 1999 om ændring af beslutning 85/377/EØF om opstilling af en fællesskabsklassifikation af landbrugsbedrifter (meddelt under nummer K(1999) 3414) 28
Den Europæiske Centralbank
1999/726/EC
*Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 7. oktober 1999 om bekæmpelse af svig (ECB/1999/5) 36
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top