Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:280:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 280, 30. oktober 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 280
42. årgang
30. oktober 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2294/1999 af 29. oktober 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2295/1999 af 29. oktober 1999 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 2296/1999 af 29. oktober 1999 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld og af forskuddet 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 2297/1999 af 29. oktober 1999 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 2298/1999 af 29. oktober 1999 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 2299/1999 af 29. oktober 1999 om fastsættelse af importtold for korn 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 2300/1999 af 29. oktober 1999 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 2301/1999 af 29. oktober 1999 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 2302/1999 af 29. oktober 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 1832/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 2303/1999 af 29. oktober 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 1833/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 2304/1999 af 29. oktober 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 391/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til de oversøiske franske departementer 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 2305/1999 af 29. oktober 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 3536/91 om fastsættelse af fristen for indlagring af skummetmælkspulver, der sælges i henhold til forordning (EØF) nr. 3398/91 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 2306/1999 af 29. oktober 1999 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 2307/1999 af 29. oktober 1999 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 213. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 2308/1999 af 29. oktober 1999 om fastsættelse af mindstesalgsprisen for skummetmælkspulver for den 140. særlige licitation, afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EØF) nr. 3398/91 28
Kommissionens forordning (EF) nr. 2309/1999 af 29. oktober 1999 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 41. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 2310/1999 af 29. oktober 1999 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 249. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EØF) nr. 1589/87 omhandlede løbende licitation 31
Kommissionens forordning (EF) nr. 2311/1999 af 29. oktober 1999 om ændring af de korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for korn 32
Kommissionens forordning (EF) nr. 2312/1999 af 29. oktober 1999 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 34
Kommissionens forordning (EF) nr. 2313/1999 af 29. oktober 1999 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 36
Kommissionens forordning (EF) nr. 2314/1999 af 29. oktober 1999 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer uden for traktatens bilag I 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 2315/1999 af 29. oktober 1999 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 40
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2316/1999 af 22. oktober 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999 om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder 43
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2317/1999 af 29. oktober 1999 om ændring af en oplysning i varespecifikationen for betegnelsen Idiazábal, der er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter proceduren i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 66
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2318/1999 af 29. oktober 1999 om undtagelse fra forordning (EF) nr. 1370/95 for så vidt angår datoen for udstedelsen af eksportlicenser for svinekød 67
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2319/1999 af 29. oktober 1999 om tildeling af eksportlicenser for ost, der i 2000 skal udføres til Amerikas Forenede Stater som led i nogle kontingenter, der er en følge af GATT-aftalerne 68
Kommissionens forordning (EF) nr. 2320/1999 af 29. oktober 1999 om levering af flækærter som fødevarehjælp 71
Kommissionens forordning (EF) nr. 2321/1999 af 29. oktober 1999 om levering af mejeriprodukter som fødevarehjælp 74
Kommissionens forordning (EF) nr. 2322/1999 af 29. oktober 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1701/1999 om åbning af en licitation over restitutionen eller afgiften ved udførsel af byg til alle tredjelande 77
Kommissionens forordning (EF) nr. 2323/1999 af 29. oktober 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2176/1999 omhandlede licitation 78
Kommissionens forordning (EF) nr. 2324/1999 af 29. oktober 1999 om bud, der er indgivet inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2177/1999 omhandlede licitation over forsendelse af afskallet, langkornet ris til Réunion 79
Kommissionens forordning (EF) nr. 2325/1999 af 29. oktober 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2178/1999 omhandlede licitation 80
Kommissionens forordning (EF) nr. 2326/1999 af 29. oktober 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben middelkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2179/1999 omhandlede licitation 81
Kommissionens forordning (EF) nr. 2327/1999 af 29. oktober 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2180/1999 omhandlede licitation 82
Kommissionens forordning (EF) nr. 2328/1999 af 29. oktober 1999 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer 83
Kommissionens forordning (EF) nr. 2329/1999 af 29. oktober 1999 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira 85

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
1999/705/EC
*Kommissionens beslutning af 20. juli 1999 om Nederlandenes statsstøtte til fordel for 633 nederlandske tankstationer ved grænsen til TysklandEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 2539) (1) 87
1999/706/EC
*Kommissionens afgørelse af 30. september 1999 om fastsættelse af de beløb, der er til rådighed i 1999 over den særlige ramme for bistand til traditionelle AVS-bananleverandører (Rådets forordning (EF) nr. 856/1999) (meddelt under nummer K(1999) 3097) 122
1999/707/EC
*Kommissionens beslutning af 29. oktober 1999 om visse beskyttelsesforanstaltninger vedrørende hovdyr fra Amerikas Forenede StaterEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 3614) (1) 125
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
EFTA-Tilsynsmyndigheden
162/1999
*EFTA-Tilsynsmyndighedens beslutning nr. 162/1999/KOL af 9. juli 1999 hvorved Norge fritages for at anvende den retsakt, som omhandles i kapitel III, punkt 1.4 i bilag I til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde om handel med frø af olie- og spindplanter (Rådets direktiv 69/208/EØF) på visse plantearter 126
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top