EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:194:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 194, 27. juli 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 194
42. årgang
27. juli 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1628/1999 af 26. juli 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1629/1999 af 26. juli 1999 om åbning af en særlig licitation med på henblik videresalg på det indre marked af ca. 6000 tons ris fra det italienske interventionsorgan 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1630/1999 af 26. juli 1999 om levering af korn som fødevarehjælp 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 1631/1999 af 26. juli 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2198/98 og om forhøjelse til 1800108 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1632/1999 af 26. juli 1999 om fastsættelse for perioden 1999/2000 af de koefficienter, der gælder for korn, som eksporteres i form af Irish Whiskey 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1633/1999 af 26. juli 1999 om fastsættelse for perioden 1999/2000 af de koefficienter, der gælder for korn, som eksporteres i form af spansk whisky 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1634/1999 af 26. juli 1999 om fastsættelse for perioden 1999/2000 af de koefficienter, der gælder for korn, som eksporteres i form af Scotch Whisky 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1635/1999 af 26. juli 1999 om fastsættelse af den vekselkurs, der anvendes ved visse former for direkte støtte 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1636/1999 af 26. juli 1999 om godkendelse af nye tilsætningsstoffer og nye anvendelser af tilsætningsstoffer i foderstoffer 17
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1637/1999 af 26. juli 1999 om fastsættelse for produktionsåret 1999/2000 af den minimumspris, der skal udbetales til producenterne, og den pris, som oplagringsorganerne skal betale ved opkøb af uforarbejdede tørrede figner, samt af produktionsstøtten for tørrede figner 26
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1638/1999 af 26. juli 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1269/1999 og om delvis refusion af den importtold, der opkræves i forbindelse med et toldkontingent for maltbyg 28
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1639/1999 af 26. juli 1999 om fastsættelse af maksimumsbeløbet for den udligningsstøtte, der ydes som følge af kurserne for euroens omregning til nationale valutaenheder og de vekselkurser, der var gældende pr. 1. juli 1999 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 1640/1999 af 26. juli 1999 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger indgivet i juli 1999 om importlicenser for kød i forbindelse med det toldkontingent for oksekød, der er fastsat ved interimsaftalen mellem EF og Republikken Slovenien 35
*Kommissionens direktiv 1999/71/EF af 14. juli 1999 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn, i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse og på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsagerEØS-relevant tekst (1) 36

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Konference mellem regeringsrepræsentanter fra medlemsstaterne
1999/499/EC, ECSC, EURATOM
*Afgørelse truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer efter fælles overenskomst med Kommissionens indstillede formand den 19. juli 1999 om indstilling af de personer, som medlemsstaternes regeringer foreslår udnævnt til medlemmer af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber 45
Kommissionen
1999/500/EC
*Kommissionens beslutning af 1. juli 1999 om fastsættelse af vejledende fordeling pr. medlemsstat af forpligtelsesbevillinger for det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet i områder uden for strukturfondsmål nr. 1 for perioden 2000-2006 (meddelt under nummer K(1999) 1760) 47
1999/501/EC
*Kommissionens beslutning af 1. juli 1999 om fastsættelse af vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger under strukturfondsmål nr. 1 for perioden 2000 til 2006 (meddelt under nummer K(1999) 1769) 49
1999/502/EC
*Kommissionens beslutning af 1. juli 1999 om opstilling af listen over de regioner, der er omfattet af strukturfondsmål nr. 1 for perioden 2000 til 2006 (meddelt under nummer K(1999) 1770) 53
1999/503/EC
*Kommissionens beslutning af 1. juli 1999 om fastsættelse af befolkningslofter for de enkelte medlemsstater under strukturfondsmål nr. 2 for perioden 2000 til 2006 (meddelt under nummer K(1999) 1771) 58
1999/504/EC
*Kommissionens beslutning af 1. juli 1999 om fastsættelse af vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger under strukturfondsmål nr. 2 for perioden 2000 til 2006 (meddelt under nummer K(1999) 1772) 60
1999/505/EC
*Kommissionens beslutning af 1. juli 1999 om fastsættelse af vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger under strukturfondsmål nr. 3 for perioden 2000-2006 (meddelt under nummer K(1999) 1774) 63
1999/506/EC, EURATOM
*Kommissionens afgørelse af 26. juli 1999 om ændring af afgørelse 98/610/EF, Euratom, om nedsættelse af ekspertgrupper til at vejlede Kommissionen angående indhold og sigte af nøgleaktionerne inden for forskning og teknologisk udviklingEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 2359) (1) 65
1999/507/EC
*Kommissionens beslutning af 26. juli 1999 om beskyttelsesforanstaltninger over for visse flyvende hunde, hunde og katte fra halvøen Malaysia og AustralienEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 2467) (1) 66
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top