Help Print this page 

Document L:1999:182:TOC

Title and reference
De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 182, 16. juli 1999

Display all documents published in this Official Journal
Text
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 182
42. årgang
16. juli 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald 1

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
99/457/EC
*Rådets afgørelse af 22. april 1999 om indgåelse af en aftale i form af en brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Slovenien om den økopointordning, der skal gælde for slovensk transittrafik gennem Østrig fra den 1. januar 1997 20
Aftale i form af en brevveksling mellem det Europæiske Fællesskab og Republikken Slovenien om den økopointordning, der skal gælde for slovensk transittrafik gennem Østrig fra den 1. januar 1997 21
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top