EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:178:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 178, 14. juli 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 178
42. årgang
14. juli 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets Fælles holdning af 12. juli 1999 vedrørende Rwanda 1
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1525/1999 af 13. juli 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 4
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1526/1999 af 13. juli 1999 om fastlæggelse af, i hvilket omfang ansøgninger om eksportlicenser for svinekødssektoren kan imødekommes 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 1527/1999 af 13. juli 1999 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 1528/1999 af 13. juli 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1970/96 om åbning af og forvaltningsbestemmelser for et EF-toldkontingent for hirse henhørende under KN-kode 1008 20 00 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1529/1999 af 13. juli 1999 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur 10
Kommissionens forordning (EF) nr. 1530/1999 af 13. juli 1999 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 1531/1999 af 13. juli 1999 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for ægsektoren 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 1532/1999 af 13. juli 1999 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 1533/1999 af 13. juli 1999 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 47. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1574/98 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 1534/1999 af 13. juli 1999 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 20
Kommissionens forordning (EF) nr. 1535/1999 af 13. juli 1999 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 1536/1999 af 13. juli 1999 om fastsættelse af eksportrestitutioner inden for svinekødssektoren 24
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1537/1999 af 13. juli 1999 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet varer med oprindelsesstatus i henhold til den generelle præferenceordning for at tage hensyn til den særlige situation i Laos for visse tekstilvarer, der udføres fra dette land til Fællesskabet 26
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1538/1999 af 13. juli 1999 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet varer med oprindelsesstatus i henhold til den generelle præferenceordning for at tage hensyn til den særlige situation i Cambodja for visse tekstilvarer, der udføres fra dette land til Fællesskabet 34
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1539/1999 af 13. juli 1999 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93, hvad angår definitionen af begrebet varer med oprindelsesstatus i henhold til den generelle præferenceordning for at tage hensyn til den særlige situation i Nepal for visse tekstilvarer, der udføres fra dette land til Fællesskabet 42

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
1999/453/EC
*Kommissionens beslutning af 18. juni 1999 om ændring af beslutning 96/579/EF og 97/808/EF (om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår henholdsvis fast vejudstyr og gulv- og terrænbelægninger)EØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 1484) (1) 50
1999/454/EC
*Kommissionens beslutning af 22. juni 1999 om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2 i Rådets direktiv 89/106/EØF om brandtætnende, brandisolerende og brandbeskyttende byggevarerEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 1481) (1) 52
1999/455/EC
*Kommissionens beslutning af 22. juni 1999 om proceduren for attestering af byggevarer i henhold til artikel 20, stk. 2, i Rådets direktiv 89/106/EØF om præfabrikerede byggesystemer med træskelet- og tømmerkonstruktionEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 1483) (1) 56
1999/456/EC
*Afgørelse nr. 1/99 truffet af Den Blandede Komité EF/Danmark-Færøerne af 22. juni 1999 om erstatning af aftalens, protokol nr. 1 om bestemmelser om toldbehandlingen af og ordningerne vedrørende visse fiskerivarer, som overgår til fri omsætning i Fællesskabet eller indføres på Færøerne 58
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top