EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:175:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 175, 10. juli 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 175
42. årgang
10. juli 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1502/1999 af 9. juli 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1503/1999 af 9. juli 1999 om udstedelse af eksportlicenser af type A2 for frugt og grøntsager 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1504/1999 af 9. juli 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1304/1999 om eksportrestitutioner for frugt og grøntsager 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 1505/1999 af 9. juli 1999 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1506/1999 af 9. juli 1999 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 1507/1999 af 9. juli 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1667/98 og om forhøjelse til 439595 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det svenske interventionsorgans besiddelse 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 1508/1999 af 9. juli 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1123/98 og om forhøjelse til 567036 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af rug fra høstår før 1997, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 1509/1999 af 9. juli 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1232/1999 og om forhøjelse til 350125 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af bageegnet blød hvede, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 1510/1999 af 9. juli 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2198/98 og om forhøjelse til 1600325 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse 29
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1511/1999 af 9. juli 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1261/96 om udarbejdelse af den foreløbige forsyningsopgørelse for De Kanariske Øer for vinprodukter, der er omfattet af den særlige ordning i artikel 2-5 i Rådets forordning (EØF) nr. 1601/92 31
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1512/1999 af 9. juli 1999 om udstedelse af importlicenser for bananer inden for toldkontingenterne og for traditionelle AVS-bananer for tredje kvartal af 1999 (anden periode)EØS-relevant tekst (1) 34
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1513/1999 af 9. juli 1999 om fastsættelse for produktionsåret 1999/2000 af minimumspris og støttebeløb for produkter forarbejdet på basis af tomater 35
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1514/1999 af 9. juli 1999 om fastsættelse af den minimumspris, der skal betales producenterne for tørrede blommer, samt af produktionsstøttebeløbet for svesker i produktionsåret 1999/2000 38
*Kommissionens direktiv 1999/64/EF af 23. juni 1999 om ændring af direktiv 90/388/EØF med henblik på at sikre, at tele- og kabel-tv-net, der ejes af en enkelt operatør, adskilles i retlig henseendeEØS-relevant tekst (1) 39
*Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP 43

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet og Kommissionen
1999/445/EC, ECSC
*Rådets og Kommissionens afgørelse af 29. april 1999 om indgåelse af aftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og Canadas regering om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning 49
Aftale mellem De Europæiske Fællesskaber og Canadas regering om anvendelsen af deres konkurrencelovgivning 50
*Oplysninger vedrørende Det Europæiske Fællesskab og Canadas anvendelse af aftalen om internationale standarder for human fældefangst mellem Det Europæiske Fællesskab, Canada og Den Russiske Føderation 61
*Meddelelse om datoen for ikrafttrædelse af den mellemregionale rammeaftale om samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Sydamerikanske Fællesmarked og dets deltagerstater på den anden side 62
Kommissionen
1999/446/EC
*Kommissionens beslutning af 14. juni 1999 om ændring af beslutning 98/131/EF om godkendelse af det flerårige udviklingsprogram for Sveriges fiskerflåde for perioden 1. januar 1997 til 31. december 2001 (meddelt under nummer K(1999) 1531) 63
1999/447/EC
*Kommissionens beslutning af 14. juni 1999 om ændring af beslutning 98/122/EF om godkendelse af det flerårige udviklingsprogram for Tysklands fiskerflåde for perioden 1. januar 1997 til 31. december 2001 (meddelt under nummer K(1999) 1533) 66
1999/448/EC
*Kommissionens beslutning af 14. juni 1999 om ændring af beslutning 98/130/EF om godkendelse af det flerårige udviklingsprogram for Finlands fiskerflåde for perioden 1. januar 1997 til 31. december 2001 (meddelt under nummer K(1999) 1534) 68
1999/449/EC
*Kommissionens beslutning af 9. juli 1999 om beskyttelsesforanstaltninger over for animalske produkter til konsum eller foderbrug, som er forurenet med dioxinerEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 2110) (1) 70
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top