EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:167:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 167, 02. juli 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 167
42. årgang
2. juli 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1446/1999 af 24. juni 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 858/94 om indførelse af en ordning for statistisk registrering for tunfisk af arten Thunnus thynnus i Fællesskabet 1
*Rådets forordning (EF) nr. 1447/1999 af 24. juni 1999 om fastsættelse af en liste over de former for adfærd, der er en alvorlig overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik 5
*Rådets forordning (EF) nr. 1448/1999 af 24. juni 1999 om overgangsforanstaltninger for visse former for fiskeri i Middelhavet og om ændring af forordning (EF) nr. 1626/94 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 1449/1999 af 1. juli 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1450/1999 af 1. juli 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1151/1999 om salg til forudfastsat pris af oksekød, som visse interventionsorganer ligger inde med, med henblik på forarbejdning i Fællesskabet 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/1999 af 1. juli 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1209/98 om salg til forudfastsatte priser til de væbnede styrker af oksekød, som Det Forenede Kongerige ligger inde med 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1452/1999 af 1. juli 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 1964/82 om fastsættelse af betingelserne for ydelse af særlige eksportrestitutioner for visse former af udbenet oksekød 17
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1453/1999 af 1. juli 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 2692/89 om gennemførelsesbestemmelser for forsendelse af ris til Réunion, for så vidt angår tilskudsdokumentets gyldighedsperiode 19
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1454/1999 af 1. juli 1999 om undtagelse fra forordning (EØF) nr. 3887/92 om gennemførelsesbestemmelser for det integrerede system for forvaltning og kontrol af visse EF-støtteordninger 20
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1455/1999 af 1. juli 1999 om handelsnormer for sød peber 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 1456/1999 af 1. juli 1999 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 1457/1999 af 1. juli 1999 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn 29
Kommissionens forordning (EF) nr. 1458/1999 af 1. juli 1999 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt 31
*Rådets direktiv 1999/63/EF af 21. juni 1999 om gennemførelse af den aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden for søfarende, som er indgået mellem European Community Shipowners' Association (ECSA) og Federation of Transport Workers' Unions in the European Union (FST) 33

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
1999/427/EC
*Kommissionens beslutning af 28. maj 1999 om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til opvaskemidler til opvaskemaskinerEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 1377) (1) 38
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top