EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:163:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 163, 29. juni 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 163
42. årgang
29. juni 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1382/1999 af 28. juni 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1383/1999 af 28. juni 1999 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1384/1999 af 28. juni 1999 om den foreløbige forsyningsopgørelse for De Kanariske Øer vedrørende forarbejdede frugter og grøntsager for så vidt angår perioden 1. juli 1999 til 30. juni 2000 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1385/1999 af 28. juni 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 2999/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for Madeira vedrørende forarbejdede frugt- og grøntsagsprodukter, og fastsættelse af den foreløbige forsyningsopgørelse, for så vidt angår perioden 1. juli 1999 til 30. juni 2000 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 1386/1999 af 28. juni 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2198/98 og om forhøjelse til 1350203 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1387/1999 af 28. juni 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 388/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for de oversøiske franske departementer (OD) vedrørende kornprodukter og om udarbejdelse af opgørelsen over forsyningsbehovene 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1388/1999 af 28. juni 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 1445/76 om fastsættelse af listen over de forskellige sorter af Lolium perenne L. 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1389/1999 af 28. juni 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2789/98 om midlertidig fravigelse af forordning (EF) nr. 1445/95 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 1390/1999 af 28. juni 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 1627/89 om opkøb af oksekød ved licitation 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 1391/1999 af 28. juni 1999 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben 19
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1392/1999 af 28. juni 1999 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det finske interventionsorgans besiddelse 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 1393/1999 af 28. juni 1999 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det belgiske interventionsorgans besiddelse 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 1394/1999 af 28. juni 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1758/98 og om forhøjelse til 1250000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af bageegnet blød hvede, som er i det franske interventionsorgans besiddelse 31
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1395/1999 af 28. juni 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1759/98 og om forhøjelse til 1091530 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i Det Forenede Kongeriges interventionsorgans besiddelse 33
Kommissionens forordning (EF) nr. 1396/1999 af 28. juni 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1232/1999 og om forhøjelse til 300015 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af bageegnet blød hvede, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse 35
Kommissionens forordning (EF) nr. 1397/1999 af 28. juni 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1760/98 og om forhøjelse til 2338000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det franske interventionsorgans besiddelse 37
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1398/1999 af 28. juni 1999 om fastsættelse for produktionsåret 1999/2000 af afgiften til udligning af lageromkostningerne for sukker 39
*Rådets direktiv 1999/30/EF af 22. april 1999 om luftkvalitetsgrænseværdier for svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider, partikler og bly i luften 41

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
1999/421/EC
*Kommissionens beslutning af 26. januar 1999 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 85 (Sag IV/36.253 — P&O Stena Line) (meddelt under nummer K(1998) 4539) 61
1999/422/EC
*Kommissionens beslutning af 24. juni 1999 om de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger til efterkommelse af kendelse af 30. april 1999 afsagt af præsidenten for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans i sag T-44/98 RII (meddelt under nummer K(1999) 1736) 83
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets afgørelse af 28. juni 1999 om forlængelse af anvendelsen af fælles aktion 96/250/FUSP i forbindelse med udnævnelse af en særlig udsending for De Store Søers Område i Afrika 85
*Rådets afgørelse af 28. juni 1999 om ændring af afgørelse 1999/357/FUSP om gennemførelse af fælles holdning 1999/318/FUSP vedrørende supplerende restriktive foranstaltninger mod Forbundsrepublikken Jugoslavien 86
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top