Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:162:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 162, 26. juni 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 162
42. årgang
26. juni 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1349/1999 af 21. juni 1999 om visse foranstaltninger vedrørende import af forarbejdede landbrugsprodukter fra Schweiz for at tage hensyn til resultaterne af Uruguay-rundens forhandlinger på landbrugsområdet 1
*Rådets forordning (EF) nr. 1350/1999 af 21. juni 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter 5
*Rådets forordning (EF) nr. 1351/1999 af 21. juni 1999 om visse kontrolforanstaltninger med henblik på at sikre overholdelsen af foranstaltninger vedtaget af ICCAT 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1352/1999 af 23. juni 1999 om udskydelse af fristen for tilsåning med visse markafgrøder i visse regioner i produktionsåret 1999/2000 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 1353/1999 af 25. juni 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 12
Kommissionens forordning (EF) nr. 1354/1999 af 25. juni 1999 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 1355/1999 af 25. juni 1999 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 34. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 1356/1999 af 25. juni 1999 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 206. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 17
Kommissionens forordning (EF) nr. 1357/1999 af 25. juni 1999 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 242. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EØF) nr. 1589/87 omhandlede løbende licitation 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 1358/1999 af 25. juni 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 391/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til de oversøiske franske departementer 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 1359/1999 af 25. juni 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 1832/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 1360/1999 af 25. juni 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 1833/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Azorerne og Madeira 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 1361/1999 af 25. juni 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2566/98 omhandlede licitation 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 1362/1999 af 25. juni 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2565/98 omhandlede licitation 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 1363/1999 af 25. juni 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2564/98 omhandlede licitation 27
Kommissionens forordning (EF) nr. 1364/1999 af 25. juni 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 770/1999 omhandlede licitation 28
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1365/1999 af 25. juni 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 2225/92 om gennemførelsesbestemmelser til de særlige foranstaltninger for forsyning af Madeira med humle 29
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1366/1999 af 25. juni 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 2224/92 om gennemførelsesbestemmelser til de særlige foranstaltninger for forsyning af De Kanariske Øer med humle 30
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1367/1999 af 25. juni 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1223/94 om de særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med forudfastsættelsesattester for visse landbrugsprodukter, som ikke omfattes af traktatens bilag II 31
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1368/1999 af 25. juni 1999 om fastsættelse for produktionsåret 1998/99 af supplerende støtte for tomatkoncentrat og produkter forarbejdet på basis heraf 33
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1369/1999 af 25. juni 1999 om nærmere bestemmelser om forvaltningen af de kvantitative kontingenter, der gælder i 2000 for visse varer med oprindelse i Folkerepublikken Kina 35
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1370/1999 af 25. juni 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 123/98 om forvaltning af importlofterne for friske surkirsebær og forarbejdede surkirsebær med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 42
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1371/1999 af 25. juni 1999 om fravigelse fra forordning (EF) nr. 762/94 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1765/92, for så vidt angår jordudtagning 44
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1372/1999 af 25. juni 1999 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif 46
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1373/1999 af 25. juni 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2848/98 vedrørende råtobak og om fastsættelse af de garantitærskelmængder, som det for 1999-høsten er tilladt at overføre til en anden sortsgruppe 47
Kommissionens forordning (EF) nr. 1374/1999 af 25. juni 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 1913/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af Azorerne og Madeira med oksekødsprodukter 49
Kommissionens forordning (EF) nr. 1375/1999 af 25. juni 1999 om forsyningsopgørelsen for De Kanariske Øer og om støttebeløbene for varer hidrørende fra oksekødssektoren 53
Kommissionens forordning (EF) nr. 1376/1999 af 25. juni 1999 om fastsættelse af, i hvilken udstrækning anmodninger om importrettigheder, indgivet i juni 1999 for frosset oksekød til forarbejdning, kan imødekommes 56
Kommissionens forordning (EF) nr. 1377/1999 af 25. juni 1999 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 57
Kommissionens forordning (EF) nr. 1378/1999 af 25. juni 1999 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren 59
Kommissionens forordning (EF) nr. 1379/1999 af 25. juni 1999 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 60
Kommissionens forordning (EF) nr. 1380/1999 af 25. juni 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1304/1999 om eksportrestitutioner for frugt og grøntsager 62
*Rådets direktiv 1999/59/EF af 17. juni 1999 om ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgiftssystemet for teletjenester 63
*Rådets direktiv 1999/60/EF af 17. juni 1999 om ændring af direktiv 78/660/EØF med hensyn til de beløb, der er udtrykt i ecu 65
*Kommissionens direktiv 1999/61/EF af 18. juni 1999 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 79/373/EØF og 96/25/EFEØS-relevant tekst (1) 67

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
1999/420/EC
*Kommissionens beslutning af 18. juni 1999 om ændring af beslutning 91/516/EØF om listen over råvarer, som det er forbudt at anvende i foderblandingerEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 1601) (1) 69
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top