Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:146:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 146, 11. juni 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 146
42. årgang
11. juni 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1194/1999 af 10. juni 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1195/1999 af 10. juni 1999 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1196/1999 af 10. juni 1999 om åbning af en løbende licitation vedrørende videresalg på det interne marked af 75 000 tons majs, som det tyske interventionsorgan ligger inde med 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 1197/1999 af 10. juni 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1667/98 og om forhøjelse til 417 608 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det svenske interventionsorgans besiddelse 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 1198/1999 af 10. juni 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1760/98 og om forhøjelse til 2 138 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det franske interventionsorgans besiddelse 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 1199/1999 af 10. juni 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2198/98 og om forhøjelse til 1 149 933 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/1999 af 10. juni 1999 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 1201/1999 af 10. juni 1999 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 1202/1999 af 10. juni 1999 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 1203/1999 af 10. juni 1999 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 1204/1999 af 10. juni 1999 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I 25
*Kommissionens direktiv 1999/55/EF af 1. juni 1999 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 77/536/EØF om førerværn på landbrugs- og skovbrugshjultraktorerEØS-relevant tekst (1) 28
*Kommissionens direktiv 1999/56/EF af 3. juni 1999 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 78/933/EØF om montering af lygter og lyssignaler på landbrugs- og skovbrugshjultraktorerEØS-relevant tekst (1) 31

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
1999/382/EC
*Rådets afgørelse af 26. april 1999 om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for erhvervsuddannelse Leonardo da Vinci 33
Kommissionen
1999/383/EC
*Kommissionens beslutning af 21. maj 1999 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at indrømme undtagelser fra visse bestemmelser i Rådets direktiv 77/93/EØF for jordbærplanter (Fragaria L.) til udplantning, dog ikke frø med oprindelse i Den Sydafrikanske Republik (meddelt under nummer K(1999) 1336) 48
1999/384/EC
*Kommissionens beslutning af 31. maj 1999 om ændring af beslutning 95/108/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod afrikansk svinepest i den italienske region SardinienEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 1438) (1) 52
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top